صفحه ۹۷۷

متن فارسى اعلامیة روحانیون مبارز ایران دربارة اعتصاب غذاى روحانیون و دانشجویان مبارزاسناد انقلاب اسلامی، ج 4، ص349.

تاریخ: 1071356
اطلاعیه شماره 2
بسم الله الرحمن الرحیم

"ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة ان لاتخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التى کنتم توعدون" (قرآن، فصلت، آیه ـ 30)

"آنان که گفتند (تنها) پروردگار ما خداست و بر آن استقامت جستند، ملائک بر ایشان فرود خواهد آمد که نترسید و اندوهگین نباشید و به بهشتى که وعده داده شده‌اید بشارتتان باد"

اعتصاب غذاى هفت روزه روحانیون مبارز ایران که به اتفاق برادران و خواهران مسلمان مبارز در خارج کشور ترتیب یافته بود، در جوى آکنده از اخوت و برادرى اسلامى دومین روز خود را به پایان برد و براى بار دیگر على رغم همه قدرت‌‌هاى طاغوتى که حرب‌‌هاى بزرگتر از نفاق افکنى و ایجاد اختلاف ندارند، همبستگى و همگامى خویش را با برادران دانشجو تجسم بخشید. همانطور که قبلاً اعلام شد روحانیون مبارز ایران بنا به پیروى از یک خط مشى اساسى که در هر حال دفاع از کلیت اسلامى را در هر گوش‌‌هاى از جهان مدنظر خویش دارد، دست همه برادران مسلمان را چه آنها که با ارسال پیامها و تلگرافها و نامه‌ها و یا شفاهاً پشتیبانى خود را نسبت به روحانیت و اهداف اعتصاب اعلام داشتند و به حرکت نوین و امیدبخش اسلامى شور تازه‌اى دادند به گرمى می‌فشارد. در آخرین ساعات دومین روز اعتصاب در پى کوشش‌‌هاى پیگیر براى یافتن محل مناسبى براى برگزارى اعتصاب اعلام شد که از روز سوم کلیه برادران اعتصاب کننده به محل واحدى انتقال داده خواهند شد.

طبق اخبار رسیده از تهران اعلامیه‌‌هاى فراخوانى اعتصاب غذا و بیوگرافی‌‌هاى امام خمینى آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله منتظری، روحانى مبارز سید مهدی‌ ‌هاشمی، مهندس میثمى و مهندس سحابى به طور وسیعى تکثیر و در دانشگاه‌‌هاى مختلف تهران پخش گردیده است و دانشجویان دانشگاه تهران پشتیبانى و همبستگى خود را نسبت به این اعتصاب اعلام داشته‌اند. اخبار

ناوبری کتاب