صفحه ۹۷۴

آن، افراد شرکت کننده در سه محل مختلف به طور جمعى اعتصاب غذاى خود را آغاز کردند تا در اولین فرصت به محل واحدى منتقل شوند.

برادران و خواهران مسلمان از کشور‌‌هاى آلمان، فرانسه، انگلستان، و سوئد در اولین روز اعتصاب به روحانیون مبارز پیوستند و فعالانه در اعتصاب شرکت کردند.

بر طبق اطلاع واصله، برادران مسلمان در امریکا به منظور پشتیبانى از هدف‌‌هاى این اعتصاب، اعتصاب غذاى جداگانه‌اى را از امروز آغاز کرده‌اند.

امروز همچنین پیام‌هاى جداگانه‌اى به مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت‌الله العظمى خمینى و آقاى یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین ارسال گردید که متن آن جداگانه منتشر شده است.

روحانیون مبارز ایران
1/ اکتبر/ 1977
پاریس
(س ش365)

ناوبری کتاب