صفحه ۹۷۰

آرى حیات و زندگى استاد عالیقدر مایة امید و آرامش بود و شهادتش موج آفرین و حرکت ساز، خدا روح پرفتوحش را شاد گرداند و به پدر داغدار و به شما که چنین برادر همرزم و همراه و همفکرى را از دست داده‌اید صبر و آرامش عنایت فرماید.

و اکنون این شما هستید که در پرتو استاد بزرگ و رهبر عالیقدر، مرجع تقلید شیعیان جهان حضرت آیت‌الله عظمى العظمى خمینى دام ظله، از حیث علوم اسلامى فقه، اصول، فقه، فلسفه، کلام، تفسیر و... با دید وسیع و بینش عمیق و اندیشة آزاد و ارادة قاطع، می‌توانید به آمال و آرزوهاى امام خمینی، و جامعة اسلامی، جامعة عمل بپوشانید، زیرا این شمائید که، گامهاى بلند و استوار ادامه دهندة راه امام خمینى که همان راه انقلابى تشیع است، می‌باشید، و براى ترقى و تعالى و معرفى مکتب سازنده‌ى اسلام علی(ع) می‌کوشید.

این شمائید که از منافع ملت رنجدیده و ستمکشیده و مستضعف، مردانه دفاع می‌کنید و شکنجه و زندان و تبعید و از دست دادن مال و فرزند و دورى جان و خانواده و... از پایمردى و استقامت شما نمی‌کاهد.

استعمارگران باید بدانند: مادام که همانند امام خمینى و دست پروردگانش چون حضرت منتظرى که در دل مردم جاى دارند و بر قلوب حکومت می‌کنند، در جامعه باشند، نقشه‌هاشان نقش بر آب است.

آیت‌الله مجاهد، سخت کوشیها و عدم خضوعتان در برابر ستمگران و دشمنان اسلام و عدم انعطاف آن حضرت در مقابل استعمار غرب و شرق و مزدوران وابسته به آنان، مورد تقدیر و تحسین همة گروههاست. ما به قاطعیت، صراحت، تدبیر، شجاعت، ژرف‌اندیشى و دورنگرى شما توأم با مقام فقاهت و زهد و تقوى که از مهمترین شرایط رهبرى است امیدها داریم. آرزوى ما این است که در آتیه‌اى نه چندان دور دست اجانب و دست نشاندگان استعمار از سر ملت ما کوتاه گردد و هرجه زودتر از محضر آن استاد عالیقدر استفاده کنیم و ملت اسلام حسینى از راهنمایی‌هاى شما بهره‌مند گردند.

بار دیگر این فاجعة کبرى و مصیبت عظمى را به پیشگاه حضرت ولى عصر امام زمان علیه السلام و به رهبر عالیقدر و به شما تسلیت می‌گوییم، پیروزى و موفقیت مبارزین و انقلابیون مسلمان را از خداوند متعال خواستاریم. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

روحانیون مبارز ایرانى خارج از کشور ـ نجف اشرف
(س ش363)

ناوبری کتاب