صفحه ۹۶۷

متن اعلامیه روحانیون مبارز ایران دربارة تظاهرات و اعتصابات دانشجویى براى همبستگی با نهضت اسلامیشیخ حسین لنکرانى به روایت اسناد ساواک، ص553؛ فرزند اسلام و قرآن، ج1، ص 125 ـ 119.

بسمه الله الجبار المنتقم
"من سمع رجلاً یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم"

"هر که فریاد دادخواهى انسانى را بشنود و اجابت نکند مسلمان نیست"

به خاطر اعتراض به شرایط ضد اسلامى و اختناق حاکم بر ملت مستضعف و در بند ایران، و حاکمیت شکنجه و دادگاه‌هاى فرمایشى بر دستگاه‌‌‌هاى قضائى کشور که حیات زندانیان سیاسى ایران را همچنان تهدید می‌کند، و به خاطر پایان بخشیدن به تبعید غیرقانونى رهبر مجاهد و شکست ناپذیر ملت مسلمان ایران، مرجع تقلید شیعه، آیت‌الله العظمى خمینی، و آزادى مجاهدین راستین آقایان: آیت‌الله سید محمود طالقانی، آیت‌الله حسینعلى منتظری، سید مهدی‌ ‌هاشمی، مهندس عزت‌الله سحابى و مهندس لطف‌الله میثمی، که هم اکنون در شرایط بسیار نامساعد جسمی، به سر برده و تحت شدیدترین شکنجه‌‌‌هاى روانى قرار دارند...روحانیون مبارز ایران به حکم مسئولیت اسلامى خود از تاریخ971356 (اول اکتبر 77) به مدت 7 روز در پاریس به اعتصاب غذا می‌نشینند.

از کلیه مسلمانان آگاه و متعهد دعوت می‌کنیم که با شرکت فعال و حمایت سازنده خود و با هر چه وسیعتر کردن دامنه اعتصاب صداى مظلومانه این مبارزین بی‌دفاع در بند و زیر شکنجه را به گوش جهانیان برسانیم و رژیم سفاک و وابسته پهلوى را که در چند ماهه اخیر با آزاد کردن زندانیانى که محکومیتشان از مدتها پیش پایان یافته به خیال کسب آبروئى براى خویش است کاملاً رسوا کنیم و مسئولیتى را که به حکم شرافت و وجدان انسانى و تعهد و وظیفة اسلامى بر عهدة ما است ادا نماییم. برادران دانشجو که در شرایط سخت ایران انجام وظیفه کرده‌اند می‌توانند روز سه شنبه(1271356) حضور در کلاس‌‌هاى درس را به عنوان همبستگى تحریم نمایند به همین مناسبت هفتمین روز اعتصاب غذا را نیز روزة عمومى اعلام می‌داریم تا ملت مسلمان بدین وسیله خشم و قهر خود را نسبت به رژیم جنایتکار شاه ووو وفادارى خود را به شریعت حقه اسلام اظهار نمایند.

ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم
روحانیون مبارز ایران ـ 2 مهر ماه 1356

ناوبری کتاب