صفحه ۹۶۴

انداخت و به همین جهت نامبرده را در همان جا بازداشت و به زندان مشهد روانه ساختند. ایمان راستین و روشن‌بینى اسلامى مردم طبس آنچنان بود که هزاران نفر از مردم با بیل و کلنگ به مرکز شهربانى طبس بازگرداند ولى از آنجا که یک لحظه در انجام وظیه و مسئولیتى که در قبال خدا و خلق به عهده گرفته بود از پا نمی‌نشست و به طور روزافزونى در طبقات مختلف مردم نفوذ می‌کرد، ایشان را به شهرستان خلخال تبعید کردند ولى در آنجا هم علیرغم تهدیدها و ارعابهاى رژیم با استقبال گرم و بی‌نظیر مردم روبرو گردید به همین جهت پس از چند سال معظم له را به شهرستان سقز در استان کردستان منتقل ساختند.

رژیم در نظر داشت با تبعیدهاى پى در پى آیت‌الله منتظرى را خسته کرده و به خیال خود منزوى سازد تا کم کم در بوته فراموشى نهاده شود ولى مردم مسلمان ایران با پشتیبانى بی‌شائبه خود توطئه‌هاى رژیم را نقش بر آب ساختند. تبعید آیت‌الله منتظرى به این مناطق موجب گردید که مردم آن نواحى نیز در جریان مبارزات اسلامى و شناخت بیشتر غارتگریهاى رژیم قرار گیرند و رژیم را با مشکلات تازه‌اى روبرو سازند، از این رو در تاریخ تیر ماه 1354 آیت الله منتظرى را از شهرستان سقز به زندان کمیته و سپس به زندان "اوین" منتقل ساخت و پس از شکنجه‌هاى وحشیانه سرانجام پس از یک سال بلاتکلیفى ایشان را در دادگاههاى فرمایشى شاه به 10 سال زندان محکوم کردند.

این مجاهد نستوه و شکست‌ناپذیر هنوز هم از درون زندان به مبارزات خود با طاغوت زمان ادامه داده و با قهرمانی‌هاى خود روحیه تازه‌اى به زندانیان می‌بخشد. اکنون چندین ماه است که حتى خویشاوندان درجه اول ایشان نیز اجازه ملاقات نیافته‌اند. بارها اتفاق افتاده که براى خرد کردن روحیه این شخصیت مبارز ایشان را مانند برخى دیگر از زندانیان در قفس جاى داده و به محل ملاقات آورده‌اند ولى اینگونه رفتار غیرانسانى کوچکترین خللى در عزم راسخ و ارادة آهنین ایشان پدید نیاورده، و همچنان از درون زندان به مبارزات پیگیر خود ادامه می‌دهد. افتخار بر منتظرى قهرمان که هرگز تسلیم نشد.

روحانیون مبارز ایران
26 شهریور ماه 1356
(به مناسبت اعتصاب غذا در پاریس)
(س ش360)

ناوبری کتاب