صفحه ۹۶۱

دو نفر واعظ تعهد گرفتند که روى منبر بر علیه مارکسیستها سخنرانى کنند و کتابى بر ضد مارکسیست بنویسند. مجلس در ساعت 2330 خاتمه یافت. نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: شنبه مورد اعتماد است و به احتمال زیاد خبر فوق صحت دارد. ضمناً حاج مرتضى تجریشى در آن اداره کل (312) داراى سابقه می‌باشد. قهرمان نظریه سه شنبه: نظریه یکشنبه مورد تایید است. نظریه چهارشنبه: نظریه سه شنبه تایید می‌گردد. بهره‌بردارى شد. 21756 در کلاسه 13406 شخص بایگانى شود 23/6 (س ش359)

ناوبری کتاب