صفحه ۹۵۶

مسؤولیت اسلامى خود از تاریخ 971356 (اول اکتبر 77) به مدت 7 روز در پاریس به اعتصاب غذا می‌پردازند.

از کلیه مسلمانان آگاه و متعهد دعوت می‌کنیم که با شرکت فعال و حمایت سازنده خود و با هرچه وسیع‌تر کردن دامنه اعتصاب، صداى مظلومانه این مبارزین بی‌دفاع در بند و زیر شکنجه را به گوش جهانیان برسانیم و رژیم سفاک و وابسته پهلوى را که در چند ماهه اخیر با آزاد کردن زندانیانى که محکومیتشان از مدت‌ها پیش پایان یافته، به خیال کسب آبرویى براى خویش است، کاملاً رسوا کنیم و مسؤولیتى را که به حکم شرافت و وجدان انسانى و تعهد و وظیفه اسلامى بر عهده ما است، ادا نماییم.

امید می‌رود که مردم مسلمان ما با اصدار اعلامیه‌ها و افشاگری‌ها و همکاری‌‌‌هاى همه‌جانبه نقش اساسى خود را در حمایت از زندانیان قهرمان ایفا نمایند.

برادران دانشجو که پیوسته متعهدانه در شرایط سخت ایران انجام وظیفه کرده‌اند، می‌توانند روز سه‌شنبه (1471356) حضور در کلا‌س‌‌‌هاى درس را به عنوان همبستگى تحریم نمایند.

به همین مناسبت هفتمین روز اعتصاب غذا را نیز روزه عمومى اعلام می‌داریم تا ملت مسلمان بدین‌وسیله خشم و قهر خود را نسبت به رژیم جنایتکار شاه و وفادارى خود را به شریعت حقه اسلام اظهار نمایند.

"ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم" روحانیون مبارز ایران 2 مهرماه 1356 (س ش357)

ناوبری کتاب