صفحه ۹۵۵

گزارش خبر
از: 21هـ سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص559. تاریخ: 9436 به:312 شماره: 5149/21 هـ منبع: شهربانى قم موضوع: اعلامیه مضره

اخیراًً اعلامیه‌اى به دیوار مسجد امام الصاق که وسیله مأمورین شهربانى قم کنده شده است. نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه یک شنبه: منابع در این مورد توجیه گردیدند. ضمناً یک نمونه آن به پیوست تقدیم می‌گردد. غانم.

نظریه دوشنبه: اعلامیه به امضاء روحانیون به اصطلاح مبارز ایران می‌باشد و در آن از دانشجویان دعوت شده که روز 1472536 از حضور در کلاس درس خوددارى نمایند. پارسا تاریخ: 2 مهرماه 1356

بسم‌الله‌الجبار المنتقم
"من سمع رجلاً ینادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم"
"هرکه فریاد دادخواهى انسانى را بشنود و اجابت نکند،
مسلمان نیست."

به خاطر اعتراض به شرایط ضد اسلامى و اختناق حاکم بر ملت مستضعف و در بند ایران و حاکمیت شکنجه و دادگاه‌‌‌هاى فرمایشى بر دستگاه قضایى کشور که حیات زندانیان سیاسى ایران را همچنان تهدید می‌کند و به خاطر پایان بخشیدن به تبعید غیر قانونى رهبر مجاهد و شکست‌ناپذیر ملت مسلمان ایران، مرجع تقلید شیعه، آیت‌الله‌العظمى خمینى و آزادى مجاهدین راستین، آقایان: آیت‌الله سید محمود طالقانی، آیت‌الله حسینعلى منتظری، سید مهدی‌ ‌هاشمی، مهندس عزت‌الله سحابى و مهندس لطف‌الله میثمى که هم‌اکنون در شرایط بسیار نامساعد جسمى به سر برده و تحت شدیدترین شکنجه‌‌‌هاى روانى قرار دارند... روحانیون مبارز ایران به حکم

ناوبری کتاب