صفحه ۹۴۹

نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: مفاد گزارش منبع پیرامون اظهارات دوست محمدى مورد تأیید است. وى در آن اداره کل نیز سوابقى دارد. ضمناً اظهار این گونه مطالب از جانب روحانیون به منظور تضعیف کمونیستها و مارکسیست‌‌هاى اسلامى موثر است. شراره نظریه دوشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است پارسا

نظریه سه شنبه: با تأیید نظریه یکشنبه چنانچه جدا کردن مذهبی‌ها از کمونیست‌ها صحت داشته باشد لازم است جهت جلب اعتماد طبقه روحانیت موضوع..... بتوان درباره آن بهره‌بردارى نمود. رهبر اصل در 2389 است در پرونده 52941 بایگانى شود 14336

ناوبری کتاب