صفحه ۹۳۶

گزارش خبر
به: 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 10، ص338. تاریخ: 582535 از: 21 ی شماره: 2644/21 ی موضوع: ارسال نامه جهت آیت‌الله سید على علامه فانی پیرو: 3168/21 ى ـ 16535

روز 1835 نامه‌اى به آقاى فانى نوشته شده بود که در این نامه فانى را تهدید کرده بود که شما چرا به شاگردان خودتان شهریه می‌دهید و اگر شما به شهریه دادن خود ادامه دهید، مورد نفرت ما و سایر طلاب قرار خواهید گرفت و درس شما رو به انحلال و اضمحلال خواهد رفت. نویسنده در این نامه خواسته بود به صورت ترحم‌آمیز و دلسوزى فانى را از دادن شهریه بازدارد.

‌نظریه شنبه: طرفداران خمینى پیوسته سعى دارند که غیر از خمینى کسى شهریه ندهد و تا می‌توانند جلوى شهریه دادن دیگران را می‌گیرند. آنها مدعى هستند که بعد از خمینى کسى نباید جلو بیفتد و ریاست حوزه و شهریه باید به دست شیخ حسینعلى منتظرى باشد. دلیل بر این گفتار دو مطلب است.

1ـ در درس فانى کسانى که خمینیست هستند، از گرفتن شهریه فانى امتناع می‌نمایند و می‌گویند او لیاقت ندارد که پول تقسیم نماید.

2ـ فانى خود معتقد بود که این نامه از جانب طرفداران خمینى است و آنها اغلب به شهریه دادن وى معترض هستند.

نظریه دوشنبه: مفاد خبر و نظریه شنبه مورد تأیید می‌باشد. به منظور شناسایى عواملى که براى تضعیف آیت‌الله فانى کوشش می‌نمایند، تحقیقات همچنان ادامه دارد. پارسا

نظریه سه‌شنبه: مفاد گزارش خبر و نظریه دوشنبه مورد تأیید است. رهبر (س ش349)

ناوبری کتاب