صفحه ۹۱۰

این فتوا صادر شد اما به موجب آن ساواک طمع کرد که هم سناریوى "مارکسیست‌‌هاى اسلامی"

را به رخ بکشد و هم از این طریق زندان را محل بحث و جدل‌‌هاى این چنینى کند اما آیت‌الله منتظرى در پاسخ به درخواست عضدى براى نقد آنها در زندان می‌‌‌‌‌‌گوید:
"من اگر آزاد باشم در مسجد نجف‌آباد یا هر جاى دیگر منبر می‌‌‌‌‌‌روم، هم مارکسیست‌‌ها و کمونیزم و هم شما را محکوم می‌‌‌‌‌‌کنم. اما این جا اگر حرف بزنم سخنگوى شما می‌‌‌‌‌‌شوم و حاضر نیستم سخنگوى شما بشوم"، (س ش 342، 352ـ 351، 355) .

جانشینى هدایت مبارزان

در غیاب آیت‌الله خمینى که مدت 15 سال به کشورهاى ترکیه، عراق و فرانسه تبعید شده بود مبارزان گرچه از طریق نامه، اعلامیه، نوار و راههاى دیگر، ارتباط خود را با رهبرى مبارزات حفظ کرده بودند ولى رهبرى در تبعید جایگاه خاص خود را دارد و رهبرى مستقیم به گونه دیگر. مبارزان در داخل کشور با توجه به موقعیت خاص و توأمان آیت‌الله منتظرى در عرصه علم و مبارزه، گذشته از توجه آیت‌الله خمینى به ایشان، وى را برترین گزینه در هدایت امور مبارزه و جانشینى و نمایندگى امام خمینى در حوزة علمیه و امور مالى نهضت می‌‌‌‌‌‌دانستند. پس از درگذشت آقا مصطفى خمینى روحانیون مبارز خارج از کشور طى نامه‌اى که به زندان اوین ارسال می‌‌‌‌‌‌کنند ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ و جایگاه آقا مصطفى خمینى آورده‌اند:

"و اکنون این شما هستید که در پرتو استاد بزرگ و رهبر عالیقدر، مرجع تقلید شیعیان جهان حضرت آیت‌الله العظمى خمینى دام ظله، از حیث علوم اسلامى اصول، فقه، فلسفه، کلام، تفسیر و... با دید وسیع و بینش عمیق و اندیشة آزاد و ارادة قاطع می‌‌‌‌‌‌توانید به آمال و آرزوهاى امام خمینى و جامعة اسلامی، جامة عمل بپوشانید زیرا این شمائید که گام‌‌هاى بلند و استوار ادامه دهنده راه امام خمینى که همان راه انقلابى تشیع است، می‌‌‌‌‌‌باشید... عدم انعطاف آن حضرت در مقابل استعمار غرب و شرق و مزدوران وابسته به آنان، مورد تقدیر و تحسین همة گروههاست. ما به قاطعیت، صراحت، تدبیر، شجاعت، ژرف‌اندیشى و دورنگرى شما توأم با مقام فقاهت و زهد و تقوى که از مهم ترین شرایط رهبرى است، امیدها داریم...".

در یکى دیگر از اسناد حساسیت ساواک در این مورد به دست می‌‌‌‌‌‌آید که: "آنها به طورى که در بازجویی‌‌ها صراحتاً گفته‌اند و بارها پیغام داده‌اند اجازه نخواهند داد منتظرى خمینى

ناوبری کتاب