صفحه ۹۰۷

روایت (14)

یورش، بازداشت و انتقال به بازداشتگاه کمیته مشترک و زندان اوین(2041354)

ایام محکومیت تبعید آیت‌الله منتظرى در یکى از مناطق سردسیر کشور و متمایز از جهت بافت مذهبى ـ سقز ـ گذشته بود که نیروى امنیتى رژیم به بهانه‌‌هاى مختلف که عمدة آنها ناشى از برخى گزارش‌ها مبنى بر ادامه فعالیت‌‌هاى سیاسى آیت‌الله منتظرى است، به منزل ایشان هجوم برده و پس از بازرسى منزل، ضبط کتاب‌‌ها و دست‌نوشته‌‌هاى علمی، ایشان را شبانه به زندانى در سنندج منتقل و فرداى آن روز به زندان کمیته مشترک در تهران و از آنجا به زندان اوین منتقل کردند. ایام زندان اوین، با زدن دست‌بند قپانى و شکنجه‌‌هاى جسمى و روحى آغاز شد و پس از آن 6 ماه در سلول انفرادى به سر برد و در این مدت هیچ گونه ملاقاتى نداشت.

بازجویی، شکنجه و محکومیت 10 ساله (20/ 10/ 1354)

همان‌گونه که گفته شد، آیت‌الله منتظرى از سقز به تهران، زندان کمیتة مشترک منتقل ‌‌‌‌شد. این زندان که "کمیته مشترک ضد خرابکاری" نام داشت و پس از انقلاب "توحید" و سپس "موزة عبرت" نامیده شد، با همکارى نهادهاى امنیتى چون ساواک، شهربانى و ژاندارمری، جهت مقابلة هماهنگ با مبارزات شکل گرفته بود، آیت‌الله منتظرى در مدت چند روز سلول انفرادى در این بازداشتگاه شبى با مرحوم محمدعلى رجایى هم سلول ‌‌‌‌‌‌شده و سپس به زندان اوین منتقل می‌شود. در این زندان براى بازجویى از فشارهاى روانى و جسمى شدیدى برخوردار می‌‌‌‌‌‌شود، در خلال یکى از شکنجه‌‌ها سعیدیِ بازجو شلاق را به دست یکى از شاگردان آیت‌الله منتظرى می‌‌‌‌‌‌دهد تا او شلاق را بر بدن استاد بنوازد تا هر دو را بشکند! در طول بازجویی‌‌ها موارد زیادى مطرح می‌‌‌‌‌‌شود از جمله: ترویج امام خمینى و حمایت از مرجعیت او و ادارة مالى و حوزوى ایشان، حمایت از مبارزات ملت مسلمان ایران و حمایت مادى و معنوى از خانوادة زندانیان، نگرانى از بالا رفتن موقعیت و مقام ایشان در نبود امام خمینى در وطن و... و در مجموع مبارزه نفس‌گیر و خستگى ناپذیر با رژیم شاه، (س ش 341) .

آیت‌الله منتظرى در دیماه همان سال پس از 6 ماه تحمل سلول انفرادی، همراه با بازجویى و شکنجه‌‌هاى روحى و روانی، به همراه کیفرخواست فرمایشى صادر شده به دادگاه منتقل و توسط اداره دادرسى نیروهاى مسلح شاهنشاهى به 10 سال حبس محکوم می‌‌‌‌‌‌شود. ماوقع و دفاعیات کامل

ناوبری کتاب