صفحه ۸۸۳

به: 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 19، ص85. تاریخ: 30254 از: 20 هـ 12 شماره: 26212/ هـ 12 حسین کسمائی

در ساعت 20:30 پنجشنبه 18254 حسین کسمائى معروف به حسین نقاش 65 ساله که خانه‌اش در خیابان پامنار می‌باشد در مسجد جلیلى براى چند نفر من جمله اسماعیل کریمخانى کارمند وزارت نیرو، سید على اکبر صادقی، احمد فراهانی، اسدالله نقاش‌زاده در حیاط مسجد جلیلى نقل کرد که اخیراً به مسافرت‌‌هاى مختلف رفته و با چند تن از علماى تبعیدى به شرح زیر ملاقات نموده است. ابتدا به سقز نزد آیت‌الله منتظرى رفته و منتظرى به او دو جعبه گز داده که او آنها را به مهدى مروارید رسانیده. حسین نقاش افزود در سقز یک نفر براى منتظرى خبر آورده است که خمینى به اندونزى تبعید شد!. سیدعلى اکبر صادقى گفت یکى از مواد قرارداد اخیر ایران و عراق همین مسئله تبعید خمینى بوده است. حسین نقاش گفت به رودبار، تویسرکان و فومن و خلخال نیز سفر کرده و آقاى خلخالى را ملاقات نموده است. مشارالیه افزود چند روز قبل در بازار نزد حسین مجاهد بوده و دیده است که از طرف حزب رستاخیز بازاریها را مجبور به نام‌نویسى در حزب مذکور می‌کنند و من به چند نفر از آنها فحاشى کردم. حسین نقاش گفت نزد آیت‌الله طالقانى بوده و طالقانى از ملاقات‌‌هاى او با علماء خبر دارد. وى اضافه نمود به شجونى واعظ و لاهوتى فحاشى زیاد کردم در ایام عید به اطفال آنها 250 ریال عیدى دادم ولى از آنها خیرى ندیدم. نظریه شنبه: این گونه نقل قولها توسط حسین نقاش سابقه قبلى نیز داشته است.

نظریه یکشنبه: حسین کسمائى معروف به حسین نقاش از عقل سالمى برخوردار نبوده و در آن اداره کل داراى سابقه می‌باشد. نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه تأیید می‌گردد.

ناوبری کتاب