صفحه ۸۸۱

گزارش خبر
به: 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 10، ص271. تاریخ: 25154 از: 20 ى 12 شماره: 25378/20 ى 12 موضوع: اظهارات شیخ ستار اجرایی

در جلسه دوستانه‌اى که در ساعت 1000 روز 20154 با حضور شیخ جواد باقری‌فرد امام جماعت مسجد رباط‌کریم و شیخ محمدهادى امینى و سید جعفر موسوى واعظ در منزل شیخ ستار اجرایى امام جماعت مسجد ازگل واقع در خیابان اختیاریه کوچه محتشم تشکیل شده بود، ضمن گفتگو پیرامون مسائل مختلف، شیخ ستار اظهار داشت شنیده‌ام روز 13154 عده‌اى از روحانیون طرفدار خمینى به منظور بررسى وضع خمینى و تعیین جانشینى براى سید محمدصادق لواسانى (نماینده خمینى در تهران بوده که دستگیر و به طوالش تبعید شده است) در شمیران جلسه‌اى داشته‌اند و سرانجام پس از شور و بررسى بالاتفاق شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى را انتخاب و او را به سمت نماینده خمینى در تهران تعیین تا طرفداران خمینى وجوهات شرعى خود را به او بپردازند. در این جلسه مقرر گردیده تا در این مورد تبلیغ و چگونگى را به اطلاع عموم طرفداران خمینى در تهران و شهرستان‌ها برسانند.

نظریه شنبه: تحقیق بیشتر در مورد اینکه آیا جلسه مزبور در شمیران در منزل چه کسى بوده میسر نشده و چنانچه بعداً اطلاعى در این مورد کسب شد چگونگى به موقع به عرض خواهد رسید.

نظریه سه‌شنبه: به احتمال زیاد گزارش تسلیمى شنبه صحت دارد و به او دستور داده شد که در صورت امکان در مورد محل تشکیل جلسه روحانیون طرفدار خمینى در شمیران و همچمنین شناسایى افراد شرکت‌کننده تحقیق و نتیجه را گزارش نمایند. ضمناً سید محمدصادق لواسانى فرزند سید ابوالقاسم و شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى از روحانیون افراطى و مخالف دولت و از طرفداران سرسخت خمینى می‌باشند که در آن اداره کل داراى سابقه هستند. نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید است.

ناوبری کتاب