صفحه ۸۷۵

گزارش بازجوئییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 26، ص311.
الف ـ مشخصات متهم:

محمد شهرت مفتح فرزند محمود شماره شناسنامه 32 صادره از همدان متولد 1307، شغل استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دین اسلام، تبعه دولت شاهنشاهى ایران، داراى عیال و اولاد، میزان تحصیلات دکتر در فلسفه و حکمت اسلامی، خدمت نظام وظیفه انجام نداده، محل سکونت تهران قلهک خیابان کى نژاد، کوچه نسترن دست راست به سمت بالا فلکه شاه پلاک 55، فاقد سابقه اتهامى و محکومیت کیفرى (از نظر ضد امنیتی) می‌باشد. ب ـ موضوع اتهام: اقدام علیه امنیت کشور پ ـ گردش کار:

گزارشات رسیده حاکى است مشارالیه پس از ممنوع المنبر شدن اقدامات خلاف خود را در زمینه منحرف کردن جوانان متعصب مذهبى دنبال کرده و جلساتى در پوشش تفسیر و اصول عقاید اسلامى تشکیل و در نتیجه افراد خرابکار در جلسات متشکله شرکت و مبادرت به پخش و توزیع اعلامیه‌‌‌هاى مضره می‌نموده‌اند براساس این اطلاعات نامبرده دستگیر و با قرار تأمین روز 4953 شعبه یک بازپرسى دادستانى ارتش بازداشت و قرار صادره به رویت وى رسیده بدان اعتراضى ننموده است و چون رسیدگى به پرونده‌اش مدتى به طول می‌انجامید و از طرفى در نتیجه تحقیقات معموله از وى رفع بیم تبانى به عمل آمده بود لذا مراتب به دادستانى ارتش اعلام سرانجام قرار بازداشت وى به قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایى تهران به قید وجه التزام مبلغ یکصد هزار ریال تبدیل و در تاریخ 171053 از زندان آزاد گردید.

ث ـ خلاصه اظهارات متهم:

در تحقیقاتى که از نامبرده به عمل آمد اظهار می‌دارد در سال 30 پس از ورود به قم و آشنا شدن با عده‌اى از طلاب جلس‌هاى تشکیل دادیم و درباره مادیت و ماتریالیسم بحث می‌کردیم و در ضمن طلاب کتابهایى ترجمه و یا مطالعه می‌کردند و در جلسات متشکله درباره آنچه که یاد گرفته بودند سخنرانى می‌کردند تا این که در سال 32 مدرسین قم جلساتى تشکیل دادند

ناوبری کتاب