صفحه ۸۷۲

از: 312فقیه عالیقدر، ج1، ص183. تاریخ: 11153 گزارش درباره: شیخ حسینعلى منتظرى محترماً به استحضار می‌رساند.

نامبرده بالا یکى از روحانیون افراطى و ناراحت طرفدار خمینى است که در تحریک مردم به ضدیت با یکدیگر و بر هم زدن نظم و آرامش شهرستان قم دست داشته که به همین جهت مطابق رأى کمیسیون امنیت اجتماعى مورخ 22552 به سه سال اقامت اجبارى در شهر طبس محوم گردیده که در نتیجه پژوهش خواهى وی، محل اقامت او به خلخال تغییر یافته است. نظر به اینکه یاد شده فردى ناراحت و اخلالگر است و با توجه به خصوصیات و تعصب مذهبى اهالى شهرستان خلخال موقعیت براى فعالیت اخلالگرانه او فراهم بود، مشارالیه از این فرصت براى تحریک مردم و تبلیغات مضره استفاده می‌نمود لذا محل تبعید او از شهر خلخال به شهر سقز تغییر و روز 20953 در معیت مأمورین انتظامى به آن محل عزیمت نموده است. اینک ساواک استان کردستان اعلام داشته که به منظور جلوگیرى از مضرات و خطرات احتمالى آتى ناشى از ارتباط مکرر افراد متفرقه که از شهرستان‌‌هاى مختلف جهت دیدار سوژه به سقز می‌آیند"وقتى امام در پاریس رفت دکتر فؤاد معصوم و دکتر عادل نمایندگان ما در بخارست؛ نزد امام خمینى رفتند و گفتند که ما حاضریم براى ایران و حکومتى که شما برقرار می‌کنید، بجنگیم و خلاصه نیروهاى پیشمرگ در خدمت شما هستند. امام تشکر کردند ولى نپذیرفتند و فقط از ما خواستند که با آیت‌الله حسینعلى منتظرى ـ که به یکى از شهرهادى کردنشین ایران تبعید شده بود ـ سر بزنیم. پس از انقلاب هم البته در قم با ایشان دیدار داشتیم. رابطه ما با ایشان بسیار خوب بود"، جلال طالبانی، رئیس‌‌جمهور عراق پس از سقوط صدام‌ حسین، روزنامه هم میهن، 2231386. به ساواک سقز اعلام گردد که تنها بستگان درجه یک نسبى و سببى فرد موصوف مجاز به ملاقات با او می‌باشند. ساواک مذکور در این زمینه خواستار نظریه شده است. مستدعى است در صورت تصویب با نظریه ساواک مذکور مبنى بر اینکه فقط بستگان درجه یک نسبى و سببى فرد

ناوبری کتاب