صفحه ۸۶۹

را در زمرة دعاگویان "ذات ملوکانه" قلمداد میکنند، شهادت آیت‌الله غفارى مشت محکمى بود که بدهان این روحانى نمایان خائن و خود فروخته کوبیده شد.

ناگفته پیداست که اگر غفاری‌ها تن به ننگ ذلت می‌دادند و همچون زالو بمکیدن خود مردم و تامین بهترین زندگی‌ها از دسترنج توده فقیر مذهبى مشغول میشدند هیچگاه گرفتار شکنجه‌‌‌هاى وحشیانه رژیم نمی‌گشتند و بلکه مستقیم و غیر مستقیم مورد تفقد و حمایت قرار میگرفتند.

شهادت آیت‌الله غفارى بیانگر رسالتى است که یک مسلمان آزاده بویژه اگر لباس رسمى دفاع از مذهب را پوشیده و از بودجة ملت فقیر ارتزاق کند، میبایستى ایفاء نماید. شهادت آیت‌الله غفارى بیان کننده میزان پشتیبانى روحانیت مترقى از انقلاب خلق ایران است و بخوبى نشان میدهد که روحانیت متعهد ایران از انقلاب مسلحانه خلق ایران (که یک ضرورت تاریخى بوده و جز آن براى نجات توده محروم راهى نیست) استقبال کرده و حتى براى پشتیبانى و دفاع از آن به قربانى دادن نیز آماده است. تبعید‌‌هاى پى در پى و زندانى شدن‌‌هاى دهها روحانى مبارز و شکنجه‌‌‌هاى طاقت فرساى آنان و شهادت پاره‌اى از آنها، شاهدى گویا بر این ادعا است.

حوزه علمیه قم بعنوان اعتراض باعمال وحشیانه رژیم نسبت به دانشجویان مبارز دانشگاهها و حمله‌‌‌هاى بی‌شرمانه بمراکز تجمع آنها و دستگیری‌‌هاى دانشمندان و روشنفکران مسئول از قبیل استاد محترم دانشگاه جناب آقاى على شریعتى و ضرب و شتم‌‌‌هاى قرون وسطایى در شکنجه‌گاه‌‌هاى رژیم و کشتار بیرحمانة انقلابیون پیشگام خلق و سختگیری‌‌هاى بی‌سابقه در سطح زندان‌‌هاى سیاسى و حتى جلوگیرى از انجام فرایض مذهبى و بازرسی‌‌هاى منطقه‌اى و یورش‌‌‌هاى شبانه ماموران دژخیم صفت رژیم به منازل مردم بی‌پناه و تعطیل کردن مساجد و مراکز روشنگرى و بیدارى مردم از قبیل مسجد هدایت، مسجد جاوید، حسینیه ارشاد و غیره و کشتن ناجوانمردانه حضرت آیت‌الله غفارى در زیر شکنجه و تبعید و زندانی‌کردن بیش از 30 نفر از اساتید برجسته و فضلاى حوزه علمیه قم و تهران از قبیل آیات و حجج اسلام آقایان: منتظری، ربانى شیرازی، مشکینی، انواری، حجتى کرمانی، علوى طالقانی، مفتح، آذری، جنتی، خزعلی، تهرانی، گرامی، یزدی، فاضل، صالحی، احمدى خمینی، صانعی، انصارى شیرازی، ربانى املشی، طباطبائی، عبائی، مؤمن قمی، منتظرى قمی، راشد یزدی، امید، غیوری، جعفری، جنتى کرجی، عالمى سمنانی، صالحى مازندرانی، معادیخواه، مولانا، شریعتى سبزواری، عندلیب، عرفاء، سالاری، ناصح زاده، طارمی، و دهها تن دیگر و بخاطر اعتراض باستثمار و غارت این ملت توسط آمریکا و اسرائیل بمدت 2 روز حوزه‌‌‌هاى درس را تعطیل نموده و در ظرف این 2 روز

ناوبری کتاب