صفحه ۸۶۶

گزارش خبر
از: 20ه‍ 12 تاریخ: 101053 به: 312 شماره: 22209/ 20ه‍ 12
موضوع: برگزارى نماز جماعت در مسجد جلیلییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 38، ص314.

در ساعت 1800 روز 28953 نماز جماعت مغرب و عشا مسجد جلیلى به امامت شیخ محمدرضا مهدوى کنى برگزار گردید و بعد از نماز جماعت دعاى کمیل توسط اتابکى و یزدان‌پناه خوانده شد. سپس یکى از حضار به نام حسین که شغلش نقاشى می‌باشد اظهار می‌داشت که اخیراً از خلخال و از ملاقات منتظرى بازگشته است. این جلسه در ساعت 1900 خاتمه یافت.

نظریه شنبه: نظرى ندارد

نظریه یکشنبه: شنبه مورد اعتماد است و به احتمال قوى گزارش تسلیمى او صحت دارد در ضمن منتظرى همان شیخ حسینعلى منتظرى است که در خلخال به حال تبعید به سر می‌برداز تاریخ 2091353، آیت‌الله منتظرى از خلخال به سقز منتقل شده بودند. . نقاد نظریه سه شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است. برلیان نظریه چهارشنبه: نظریه سه شنبه مورد تأیید است.

ناوبری کتاب