صفحه ۸۵۳

من بهایی‌ها را کشت و خود من نیز شهادت را دوست دارم و به شما مردم می‌گویم باید از دین و ایمان خود دفاع کنید.

نظریه شنبه: در یک قسمت از همایونشر محله‌اى به نام نو وجود دارد که چند ماه قبل چند نفر دانشجو ومحصل که بیشتر آنان نجف‌آبادى بودند مسجدى را براى قرائت و تفسیر قرآن انتخاب و از نعمت‌الله صالحى نویسنده کتاب شهید جاوید دعوت نموده بودند که رهبرى آنان را به عهده بگیرد و روى همین زمینه آقاى امامى حدس زده است که نامه بدون امضاء از طریق چه اشخاصى براى او ارسال گردیده است.

نظریه یکشنبه: 1ـ ساعت 1430 روز یکشنبه7851 به همایونشهر عزیمت و ضمن تماس با حاج آقا مهدى امامى فرزند حاج نورالله امام جمعه همایونشهر صحت خبر تأیید و بنامبرده تذکر داده شد اصلح است اینگونه موارد در بین روحانیون طراز اول محل حل و فصل شود که درگیری‌هایى به وقوع نپیوندند ضمناً مشاهده شد در چند نقطه شهر روى دیوار نوشته شده بود "مرگ بر صالحی"

چنانچه مجدداً در نظر باشد علیه منتظرى تبلیغاتى صورت گیرد آقاى امامى و پیروانش به خوبى ایفاگر این نقش خواهند بود. دانشگر

نظریه سه شنبه: متن خبر و نظریات نظر دهندگان حاکى از این است که منتظرى و یارانش نتوانسته‌اند دامنه تبلیغات خود را در همایونشهر وسعت داد و همفکرانى در این نقطه از اصفهان براى خودشان پیدا نماید و وجود این دو دستگى در صورتى که جنبه حاد پیدا نکند ضربه دیگرى است بر پیروان منتظرى و ایادى او. پژواک.

نظریه چهارشنبه: متن خبر و نظریه سلسله مراتب عملیاتى تأیید می‌شود. حاذقی نظریه 10هـ: نظریه سلسله مراتب عملیاتى مورد تأیید است.

ناوبری کتاب