صفحه ۸۵۲

گزارش خبر
به: 312 تاریخ: 8853 از: 10هـ شماره:10580/10 هـ موضوع: دو دستگى میان اهالى دو محله از اهالى همایونشهر

هفته گذشته نامه بدون امضائى براى حاج آقا مهدى امامى یکى از روحانیون همایونشهر وسیله پست ارسال که در آن نویسنده حملاتى به لباس روحانیت نموده و اضافه شده که روحانیون با پوشیدن این لباس به چپاول و گول زدن مردم اشتغال ورزیده و از یهودیان براى دامن زدن به اختلاف بین مسلمانان دستور می‌گیرند.

آقاى امامى روز یکشنبه 7851 برابر با بیست و یکم ماه مبارک رمضان نامه رسیده را روى منبر براى مستمعین خود قرائت کرده و افروده است من می‌دانم چنین نامه بی‌امضاء و توهین آمیزى از جانب چه کسانى فرستاده شده طرفداران کتاب شهید جاوید من جمله حسینعلى منتظری، نعمت‌الله صالحى و چند نفر دیگر می‌خواستند با انتشار این کتاب و اراجیفى که در آن نقل شده است مردم همایونشهر را گمراه نمایند و از امام حسینى که با دست و قلم خود ساخته‌اند تعریف و تمجید نموده و جاى پایى در این شهر باز نمایند ولى ما مردم همایونشهر گول این تبلیغات را نمی‌خوریم و نمی‌‌خواهیم مانند منتظرى و یارانش از صحنه روحانیت طرد شویم. منتظرى که بر کتاب شهید جاوید نوشتة نعمت‌الله صالحى تقریظ نوشته و بر این کتاب بى سر و ته صحه گذارده است. بدین وسیله بر موقعیت علمى و روحانى خود ضربه‌اى وارد ساخت به طورى که پس از انتشار کتاب در قم دو دستگى شدید ایجاد شد و حاج شیخ نبی‌الله اراکیمراد آیت‌الله محمدعلى اراکى است که در ذیل سند شماره243 ماجراى رفتن آیت‌الله منتظرى و همراهان به نماز جمعة‌ ایشان آمده بود. یکى از مدرسین حوزه علمیه قم در حالى که منتظرى پاى منبرش حضور داشت گفت تقریظ نویشان احمقى پیدا شده‌اند که بر نوشته‌هاى احمق دیگرى صحه گذارده‌اند و همین امر باعث جنجال و دو دستگى تاکنون بین جامعه روحانیت و حوزه‌هاى علمیه ادامه دارد و ما نمی‌خواهیم همایونشهر به این قبیل روحانیون جاى پا بدهد. صالحى و یارانش می‌خواهند با نصایح دروغین خود جوانان ما را گمراه کنند و مسلک وهابى را در این شهرستان پیاده نمایند پدربزرگ

ناوبری کتاب