صفحه ۸۳۸

گزارش خبر
از: شهربانى استان خراسان (مشهد) سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص480. تاریخ14653 به: ریاست اداره اطلاعات شماره61ـ549

بدین وسیله 4 برگ فتوکپى اعلامیه‌اى که از طرف طرفداران خمینى و طالقانى به نام (روحانیون مترقى قم و طرفداران راستین قرآن و عترت) که از مشهد وسیله پست با پاکت به شهربانى نیشابور فرستاده شده، جهت آگاهى و بهره بردارى به پیوست ایفاد می‌گردد. ارزیابی: قابل بررسى است. گیرندگان: ریاست ساواک خراسان به انضمام دو برگ فتوکپی. 651 ـ 57 17653

بسمه تعالى
انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى
چند خبر

1- سازمان امنیت ایران به زندانیان سیاسى تهران به ویژه قصر اعلام کرده است؛ زندانیانى که کمتر از چهل سال دارند نباید نماز بخوانند. پس از آنکه زندانیان به خواسته‌هاى نامشروع آنان ترتیب اثر نداده‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌، مأموران به سرشان هجوم آورده و آنان را به باد کتک و دشنام گرفته و به شکنجه گاه‌ها برده‌‌اند. شکنجه به اندازه‌اى شدید بوده است که گروهى از نمازگزاران را براى معالجه و نجات از مرگ به بیمارستان برده‌اند.

2- جوانان مسلمان را سحرگاهان به طور دسته جمعى به خاطر داشتن روحیه‌هاى عالى اسلامى بیش از پیش به چوبه‌هاى اعدام می‌بندند.

در شرایطى که خیمه شب بازان دستگاه براى فریب مردم و پرده‌کشى به جنایات و خون‌ریزی‌هاى خود و کسب آبرو و جلوگیرى از تابش چهره واقعى اسلام داد از قرآن و اسلام می‌زنند از دستگاه‌هاى تبلیغاتى خود برنامه‌هاى به اصطلاح مذهبى پخش می‌کنند. یا از مردم می‌خواهند که به زندگى روحى و روحانى که تنها با تعالیم عالیه اسلام قابل تأمین است روى آورند. عجیب به نظر می‌رسد که در زندان قصر تهران به زندانیان (ناخوانا) نجات

ناوبری کتاب