صفحه ۸۰۰

تلفنگرام
به: مدیریت کل اداره سوم 312 از: ساواک قم
موضوع: اقدامات گروه ضربت
پیرو تلفنگرام 3547/21 ـ 171052

ساعت 30: 17 روز گذشته طلاب گروه ضربت در مدرسه فیضیه اجتماع و سپس بطور پراکنده بمنزل گلپایگانى مراجعه نمودند تا اینکه گلپایگانى از نماز مراجعت و به بیرونى منزل نزد آنان آمد. ابتدا طلاب صلوات فرستادند سپس طلبه‌اى بنام جواهرى ضمن تشریح وضع بی‌سر و سامان حوزه و اینکه از ناحیه گلپایگانى اعلامیه‌اى علیه مشکینى و منتظرى داده شده خواستار اقدامى در زمینه عودت مدرسین تبعید شده گردید که گلپایگانى در پاسخ منکر دادن اعلامیه شده و گفت مهر و امضاء من جعل شده وى افزود که این اعمال کلاً از ناحیه دستگاه است زیرا چندى قبل خواستار ملاقات با من شدند قبول نکردم به این جهت برایم پیغام دادند که کارى خواهیم کرد که زنهاى قمى با لنگه کفش از قم بیرونت کنند سپس شیخ قدرت الله علیخانى بلند شد و گفت این طلبه‌‌ها آمده‌اند به شما بگویند سید مهدى گلپایگانى را از حوزه اخراج کنید و از گلپایگانى سؤال کرد مگر من چه کرده بودم که فرزند شما چند نفر چاقوکش را یک شب به درب منزل من فرستاد و زن و بچة من تا صبح ناراحت بودند سید مهدى باید از حوزه اخراج شود. طلبه‌ها با صدای......

ناوبری کتاب