صفحه ۷۹۷

در حین توقیف این جانب از نجف‌آباد و پس از آوردن به شهربانى قم و فرستادن به طبس با آن شدت معموله نه پرونده به من نشان دادند و نه علت توقیف و بازداشت و توابع آن را، البته روزگارى از ناحیه من در قم، انتقاداتى موجه از کار‌‌هاى دولت در بین بوده است که به حق یا ناحق (البته ناحق بوده است) مرا بازداشت و زندانى کردند و سپس هم محاکمه و محکوم نمودند ولى مطالب سابق که مجازات آن هم تمام شده چه ربطى به حال دارد که اولاً من در قم نبوده‌ام و ثانیاً صحبت تازه از ناحیه من در بین نبوده است.

5ـ اضف الى جمیع ذلک اینکه چون اصل دوم متمم قانون اساسى که برحسب تصریح متن آن تاظهور حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف تغییرپذیر نخواهد بود، در قوانین جاریه رعایت نشده، پس هیچکدام از آنها ارزش قانونى ندارند و برخلاف اصول مشروطیت ایران می‌باشند. فیها الهى رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک و الیک المشتکی.

دهم دیماه 1352 ـ شهرستان طبس ـ حسینعلى منتظرى
آدرس ـ شهرستان طبس ـ مدرسى دومنار

ناوبری کتاب