صفحه ۷۸۷

بگیرند و با همبستگى کامل علیه مخالفین اسلام (که بلاد مسلمین و همه شئون آنان را ملعبه و بازیچه خود قرار داده‌اند) مبارزه نمایند، و بر همه طبقات از مسلمین نیز لازم است که آنان را در انجام این وظیفه سنگین حمایت کنند، ولى متأسفانه عدم توجه به یک سنخ مسائل اجتماعى از طرفى و تحریکات دشمنان و استعمارگران از طرف دیگر این نیروى عظیم را تقریباً از خاصیت و اثر انداخته است. من برحسب وظیفه از این شهرستان دورافتاده از آیات عظام و علماء اعلام استدعا می‌کنم و به فضلاء گرام و طلاب محترم تذکر می‌دهم که به خود آیند و متوجه شوند که دشمنان و استعمارگران با چه دسائس و لطائف الحیلى ما را به خود مشغول کرده‌اند. این نیروى عظیم که در صورت اتفاق کلمه مورد حمایت اکثریت قاطع ملت است به جاى اینکه در مقابل دشمنان جبهه گیرى نماید در اثر تحریکات غیرمستقیم به مصرف تضعیف و بی‌خاصیت کردن خود می‌رسد. هرروز شایعه سازان خارجى و داخلى مسأله تاز‌‌ه‌اى را طرح و مطالب دروغى را بر سر زبانها می‌اندازند و اتهاماتى را نسبت به افرادى وارد می‌نمایند و سپس در داخل حوزه‌ها کار به منازعه و مشاجره و لعن و طرد و گاهى به زد و خورد منجر می‌شود. چنانچه اخیراً در قم و تهران ومشهد و اصفهان و برخى نقاط دیگر اتهام سنی‌گرى و وهابی‌گرى نسبت به عده‌اى از علماء و فضلاء بی‌گناه بر سرزبانها افتاده و کار به جائى رسیده که حتى دایه‌‌‌هاى مهربانتر از مادر هم گاهى به اسم دفاع از ولایت و تشیع حرفهائى می‌زنند و کارهائى انجام می‌دهند. آیا آقایان توجه ندارند که مذهب وهابیت مذهب کثیفى است که مبدع آن محمدبن‌عبدالوهاب درنجد بوده و عقائد چرندى دارد که حتى اکثریت قاطع اهل سنت هم از آن عقائد بیزارند و فقط حکومت حجاز که پایگاه آن در نجد است از آن حمایت می‌کند؟ آیا چگونه ممکن است مذهبى که حتى اکثریت قاطع اهل سنت از آن بیزارند مورد علاقه دانشمندان و فضلاء شیعه واقع شود؟ البته ممکن است از بعضى افراد در برخى مسائل اشتباهاتى واقع شود (چنانچه از اغلب علماء در جمیع اعصار چنین اشتباهاتى رخ داده) ولى آیا ما باید به این بهانه عده زیادى را متهم کنیم وتمام نیروى خود را صرف خرد کردن آنها بنمائیم و قهراً جنگ داخلى شروع شود و در بین طبقات مردم نیز تحیر و اختلاف و حس بدبینى ایجاد کنیم؟ خوب است آقایان محترم احتمال بدهند که در بین حاشیه نشینان و مراجعین آنان حتى اخص خواص و اقرب اقارب افراد ساده و جاهل نیز وجود دارند و همچنین افراد مغرض و مرموزى که یا از جاهائى تحریک می‌شوند و یا نسبت به اشخاص عقده دارند و می‌خواهند بدین وسیله عقده‌‌‌هاى خود را جبران کنند. جاى تأسف است که بعضى از آقایان محترم در داخل منزل نشسته و خبر ندارند که به اتکاء پول یا نوشته آنان چه افرادى در چه منطقه‌هائى چه جنایاتى به اسم دفاع از دین و ولایت انجام می‌دهند. اللهم فان کانوا اهلا للهدایة فاهدهم والا فاخذلهم کما یخذلون الدین باسم الدین. در نهج‌البلاغه(خطبه141) چنین وارد شده:

ناوبری کتاب