صفحه ۷۸۱

به: وزارت دادگسترییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص324. تاریخ: 1652 از: ساواک شماره: 5423/312

کمیسیون امنیت اجتماعى
بازگشت به 1308/م ـ 12947

افرادیکه لیست آنان بپیوست ایفاد میگردد از روحانیون و عناصر اخلالگر و ناراحت شهرستان قم هستند که فعالیتهائى در جهت ایجاد تشنج و تحریک مردم بشورش و بلوا داشته‌اند که طبق راى کمیسیون امنیت اجتماعى مورخه 22552 شهرستان قم به سه سال اقامت اجبارى در مناطق مختلف کشور محکوم شده‌اند. مراتب جهت استحضار اعلام میگردد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ ارتشبد نصیرى رونوشت برابر با کلاسه اصل در 161133 است. در پرونده عبدالرحیم ربانى شیرازى بایگانى شود. 1652 محل اقامت اجباری نام پدر شهرت نام ردیف چاه بهار بمانعلی ربانى شیرازی عبدالرحیم 1 طبس حاجیعلی منتظری حسینعلی 2 مشکین شهر محمد علی صانعی حسن 3 شاه پسند علی منتظری احمد 4 اسدآباد همدان هاشم جنتى لادانی احمد 5 بم کرمان عباس گرامی محمد علی 6 ابهر زنجان محمد تقی صالحى نجف‌آبادی نعمت الله 7 ماهان کرمان ملاعلی فیض کاشانی على اکبر 8 انارک یزد یدالله صادقى گیوی محمد صادق 9 نرماشیر کرمان ابوالقاسم کرباسچی محمد صادق 10 کبوتر آهنگ همدان محمدمهدی احمدی على اصغر 11 برازجان حسینعلى آذرى بیگدلى احمد 12 گناوه بندر بوشهر غلامرضا خزعلى ابوالقاسم 13 کوهدشت لرستان محمد انصارى یحیى 14 شوشتر ابوالمکارم ربانى رانکوهى محمد مهدى 15

ناوبری کتاب