صفحه ۷۸۰

سخنرانی‌‌‌هاى خلاف مصالح مملکتى در سال 44 دستگیر و محکومیت حاصل کرده است و پس از آزاد شدن از زندان نیز فعالیت‌هایى به نفع خمینى داشته است.

16ـ محسن عندلیب فرزند محمدجواد: در سال 49 به اتهام تهیه و توزیع توضیح‌‌ المسائل خمینى بازداشت و یک سال محکومیت حاصل نموده است.

17ـ عبدالمجید معادیخواه فرزند حسین: در تظاهرات طلاب علوم دینى مدرسه فیضیه قم که به جانبدارى از محکومین گروه‌‌‌هاى برانداز در سال 51 برپا شده بود شرکت و دخالت داشته که دستگیر و بازداشت و همچنین اقداماتى به نفع خمینى انجام داده است.

18ـ محمد یزدى فرزند علی: در سال 51 به اتفاق عده‌اى از طلاب ناراحت با مراجعه به منازل مراجع دینی، خواسته به عنوان اعتراض به احکام صادره در مورد محکومین گروه‌‌‌هاى برانداز مذهبى کلاس‌‌‌هاى درس حوزه علمیه قم را تعطیل نماید که به همین علت بازداشت گردیده است.

19ـ محمدواعظ عبایى فرزند حسین: یکى از طرفداران خمینى است که در سال 51 در تظاهرات مدرسه فیضیه قم شرکت که به همین جهت دستگیر و بازداشت شده است.

20ـ عبدالحمید مولانا فرزند محمود: در فروش کتب مربوط به خمینى دخالت داشته و فعالیت‌هایى به نفع وى نموده است.

21ـ محمد موحدى گیلانى لنکرانى فرزند فاضل: در سال 44 نامه‌اى به خمینى نوشته و از انتقال وى به نجف ابراز خرسندى نموده است و در سال 49 به همراه عده‌اى از ایادى خمینى اعلامیه‌اى منتشر و مرجعیت خمینى را تأیید نموده است.

22ـ شیخ محمد دانش‌زاده معروف به مؤمنى قمى فرزند عباس: از طرفداران سرسخت خمینى می‌باشد که اعلمیت وى را صراحتاً اعلام داشته است.

23ـ محمد جعفرى ورامینى فرزند ابراهیم: یکى از محرکین وقایع 15 خرداد سال 42 می‌باشد که تبلیغاتى به نفع خمینى می‌کرده و مطالب خلافى نیز در مواقع مختلف اظهار داشته است.

24ـ شیخ یحیى انصارى شیرازى فرزند محمد: از طرفداران سرسخت خمینى است که در سال 49 به اتفاق عده‌اى از طرفداران وى تلگراف تسلیتى در مورد فوت آیت‌الله حکیم جهت خمینى مخابره کرده است.

25ـ شیخ صادق صادقى خلخالی: یکى از طرفداران خمینى است که به نفع وى تبلیغاتى نموده است.

26ـ محمد جعفر گیلانى یکى از طرفداران سرسخت خمینى است. (س ش299)

ناوبری کتاب