صفحه ۷۷۸

تاریخ: 17552سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص439. شماره: 4904 بولتن: ویژه درباره: طرفداران خمینی

در اجراى اوامر صادره در زمینه تارومار نمودن طرفداران خمینی، با استفاده از فرصتى که بر اثر اختلاف آنها با هواداران گلپایگانى به دست آمده به استحضار می‌رساند:

نسبت به شناسایى عناصر مذکور و جمع‌آورى مدارک مستند علیه آنان اقدام و تا این تاریخ تعداد چهار نفر از این افراد توسط کمیته مشترک ضد خرابکارى در تهران و مشهد و نیز چهار نفر دیگر از آنها توسط ساواک شهرستان قم دستگیر و بازداشت شده‌اند.

اقدامات در زمینه شناسایى سایر افراد مورد نظر ادامه یافته و تعداد 26 نفر دیگر شناخته شده‌اند که ضمن هوادارى از خمینى مبادرت به تحریکاتى در شهرستان قم می‌نمایند. دستگیرى این عده به علت شرایط خاصى که از نظر مذهبى در قم وجود داشته قبلاً به مصلحت تشخیص داده نشده بود، لیکن اکنون با استفاده از فرصت و اینکه پیش‌بینی‌‌‌هاى لازم از جهت جلوگیرى از تشنجات احتمالى صورت گرفته و به شهربانى کل کشور توصیه گردیده که با تقویت شهربانى شهرستان قم آمادگى کافى براى مقابله با وقایع و تحریکات عناصر ناراحت و متعصبین مذهبى را داشته باشد، تصمیم بر آن است که در صورت استقرار اراده سنیه مبارک ملوکانه اقدام به تبعید تدریجى این افراد از منطقه قم و اعزام آنان به مناطق مختلف و دوردست کشور گردد.

با تقدیم فهرست اسامى 26 نفر افراد مورد نظر با شرح مختصرى از سوابقشان مستدعى است اوامر مبارک را در این زمینه ابلاغ فرمایند.

شیخ حسینعلى منتظرى فرزند علی: از روحانیون افراطى می‌باشد که در شهرستان قم و نجف‌آباد اصفهان طرفدارانى دارد که تحریکات و اقداماتى در این شهرستان‌ها به نفع خمینى انجام داده است.

ناوبری کتاب