صفحه ۱۳۰۳

جلسه سپردن وصیت‌نامه به آستان قدس رضوى و مجلس خبرگان، ‌ 16 آذر 1366

ناوبری کتاب