صفحه ۱۲۷۷

7- از کشاورزان محترم تقاضا مى‌شود که درتولید محصولات کشاورزى و ارزاق عمومى و توسعه دامپرورى کوشش نمایند و همیشه توکل به خدا داشته باشند و از حرام اجتناب نمایند و فعلا به زمینهاى شرکتهاى زراعى و وسائل کشاورزى دولتى و جنگلها و کلیه اموال دولتى وابسته به شاه و اطرافیانش دستبرد نزنند و در حفظ و حراست آنها کوشش نمایند، و نگذارند به یغما رود تا از طرف مراجع صالحه دینى تکلیف قطعى آنها تعیین شود. امید است همه شما این وظیفه ملى و دینى را به خوبى انجام دهید. همه شما پاسداران اموال عمومى و اسلامى هستید. خدا به همه شما اجر بدهد. بیش از همه ترقى و تعالى کشور وابسته به همت و جدیت کشاورزان و کارگران محترم است. شما هستید که با کوشش و فعالیت خود اوضاع اقتصادى کشور را سامان مى‌دهید و کشور را از وابستگى اقتصادى به کشورهاى استعمارگر نجات مى‌دهید.

ضمنا توصیه مى‌شود از ذبح حیوانات باردار اهلى و جنگلى و ذبح بره‌هاى شیرخوار حتى‌المقدور پرهیز شود زیرا این امر گذشته از جنبه عاطفى به اوضاع اقتصادى کشور لطمه مى‌زند. خوب است با حس ترحم با حیوانات رفتار شود.

8 - از محصلین و دانشجویان و اساتید محترم تقاضا مى‌شود اوضاع نابسامان دبستانها و دبیرستانها و دانشگاهها را مرتب کنند و سعى نمایند که احتیاج و نیاز کشور را از جهت نیروى انسانى رفع نمایند تا در سایه استقلال واقعى بتوانیم سرنوشت کشور را به دست خودمان تعیین کنیم. خداوند همه ما را در انجام وظایف اسلامى و انسانى خود پیروز و موفق فرماید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
18 ربیع الاول 1399 - 271157 - حسینعلى منتظرى
(س ش498)

ناوبری کتاب