صفحه ۱۲۷۵

ایران مورد هجوم وحشیانة عوامل خاندان ننگین پهلوى بودند، کشته می‌دادند و اسارت و شکنجه تحمل می‌کردند، آیا جز براى آن بود که منابع کشور و عقاید ملت مسلمان در حال غارت شدن بود و مگر نه این است که رهبر ملت ایران براى دفاع از حیثیت و شرافت و استقلال این کشور و جرم اعتراض به تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون، از کشور خود به خارج تبعید شد؟

شما باید بدانید که اینک ارتش بر سر دوراهى قرار گرفته، راه خدا و اسلام و استقلال کشور که همان راه ملت و رهبر آن است و راه اربابان رژیم دست نشانده موجود که راه طاغوت و بردگى و اسارت و کشتار ملت است که درنتیجه به ضرر ارتش و به قیمت سقوط حیثیت و وابستگى آن تمام می‌شود.

ملت ما، علاوه بر دادن هزاران قربانى و خسارت زیاد که هم اکنون از طریق سلاح نفت یکى از موثرترین ضربه‌ها را به حامیان رژیم فاسد زده، در انتظار است شما برادران ارتشى نیز هر چه بیشتر با توجه به هویت اسلامى و ملى خود دین خود را به اسلام و مسلمین ادا نمایید تا این سلاح قوى که دشمن بدان متکى بوده و هست، همچون سلاح نفت در خدمت اسلام و مردم درآید که خوشبختانه طلیعه آن را در تظاهرات و اعتصابات و راهپیمایی‌‌هاى مکرر برادران ارتشى در شهرهایى نظیر تهران، اصفهان، همدان، شیراز و.... می‌بینیم و امید است با یکپارچگى و تشکل همه جانبة ملت و ارتش به زودى پرچم جمهورى عدل اسلامى به رهبرى حضرت آیت‌الله العظمى خمینى در ایران به اهتراز درآید تا همگى با فراست کامل و برخوردارى از امکانات موجود براى اجراى قوانین عادلانة اسلامى در کشور خود بکوشیم. از خداوند متعال سربلندى و شرافت استقلال ارتش ایران را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

حسینعلى منتظری
27/ صفر/ 1399
(س ش497)

ناوبری کتاب