صفحه ۱۲۷۴

مردم را به عقب نشینى وادارند، ولى ملت مسلمان ایران چون براى خدا و رفاه خلق خدا به رهبرى آیات عظام خاصه قائد بزرگ قدم برداشته و متحمل هزاران قربانى و محرومیت‌‌هاى فراوانى شده، همچنان به پیش رفته و به فکر عقب نشینى نمی‌افتد. این ازهاری‌ها و اویسی‌هایند که پس از ایجاد صحنه‌‌‌هاى قتل عام کشتار وحشیانه مردم، چون خود را در بین ملت، منفور و از صفوف ارتش مسلمان جدا می‌دیدند، پا به فرار نهاده و با خارج نمودن ثروت‌‌هاى غارت شده ملت محروم همچون دیگر غارتگران بیت المال و در رأس آنان شاه خائن در ییلاق‌‌هاى خارج به عیاشى مشغولند که البته دیرى نخواهد گذشت که به خواست خدا و همت ملت مسلمان و مبارز ایران به کشور کشانده شده ودر دادگاه عدل اسلامى محاکمه خواهند شد.

ارتشیان آزاده! آیا شما تا چند سال پیش و حتى هم اکنون مورد اهانت و آزار چنین فرماندهانى نبودید؟ آیا مستشاران نظامى آمریکا که اکنون در اثر مبارزات، جرأت خروج از منازل خود را ندارند تا دیروز بر شما ارتشیان محترم حکومت مطلقه نداشتند؟ آیا نمی‌دانید که این مستشاران با گرفتن حقوق‌‌هاى گزاف صدهزار تومانى به بهترین وجه زندگى می‌کنند و در مقابل شما که از ملتید و صاحب این ثروتها می‌باشید، باید از جهت مخارج مادى و مسکن در تنگنا قرار گرفته و به بدترین نحو زندگى نمایید؟ آیا در طى سال‌‌هاى متمادى براى شما برادران مسلمان که باید نمونه عالى یک سرباز رشید اسلام باشید، امکان کسب معنویات و فضایل انسانى گذاشته‌اند و آیا کوشش نکرده‌اند تا شما با فرهنگ ضد اسلامى شاهنشاهى تربیت نمایند و کورکورانه در خدمت مشتى فرماندة فاسد و از خدا بی‌خبر قرار دهند؟ آیا در سال‌‌هاى گذشته که بودجة کشور به جیب مستشاران نظامى خارجى ریخته می‌شد، به شما کوچکترین اعتنایى می‌نمودند؟

اگر می‌بینید اینک به ظاهر به فکر شما افتاده و رعایت حال شما را می‌کنند، این نیز از ثمرات مبارزات مردم بوده و به منظور اغفال و دور نگهداشتن شما از امواج انقلاب اسلامى ملت صورت می‌گیرد، و بالاخره آیا اسلح‌‌هاى که در دست شماست و از پول این ملت ستمدیده مسلمان تهیه شده و باید در راه حفظ استقلال کشور و دفاع از ملت از آنها استفاد شود، سزاوار است که در راه حفظ منافع و اجراى توطئه‌‌‌هاى ابر قدرت‌‌هاى شرق و غرب و حفظ شخص خائنى که کشور را در آستانه سقوط مادى و معنوى قرار داد، بکار رود؟ شخصى که ثروتها و منابع طبیعى را در انحصار خود و خانواده و اطرافیانش قرار داد و آنها را به بانک‌‌هاى خارجى سرازیر نمود.

برادران عزیز، در طول 50 سال گذشته استبداد سیاه که روحانیت و همه آزادیخواهان در

ناوبری کتاب