صفحه ۱۲۷۳

متن اعلامیة آیت الله منتظرى دربارة پیوستن ارتش ایران به صفوف ملت ومطلع نمودن آنان به جنایات رژیم شاهآیت الله منتظری، خاطرات، ج2، ص 876؛ اسناد انقلاب اسلامی، ج2، ص634.

تاریخ: 6111357
بسم الله الرحمن الرحیم
"الجنود باذن الله حصول الرعیة و زین الولاة و عز الدین و سبل الامن..." نهج‌البلاغه

"ارتش با الهام از مکتب الهی، دژ محکم ملت و مایه سربلندى زمامداران و عظمت و مجد دین و برقرار آرامش کشور است".

برادران ارتشی، افسران، همافران، درجه داران و سربازان شریف، در این لحظات حساس که نسیم حیات و آزادى از قطرات خون هزاران شهید که در راه تحقق ارزش‌‌هاى الهى و آزاد ساختن کشور از یوغ اجانب به پیکرة این سرزمین می‌وزد، در این فرصتى که با فداکاری‌‌هاى همه جانبه جمیع اقشار ملت آرزوى دیرینة ملت مسلمان مبنى بر به دست گرفتن سرنوشت خویش و طرد جمیع عمال استعمار جهانى از کشور در پرتو تشکیل جمهورى عدل اسلامى به رهبرى قائد بزرگ حضرت‌ آیت‌الله العظمى امام خمینى مدظله العالى در آستانه تحقق قرار گرفته، در این هنگام که امید است ارتش غیور و مسلمان ما شخصیت اسلامى خود را بازیابد و از شکل استعمارى و عامل اجراى مقاصد ضد مردمى دشمنان اسلام بودن به در آید و در راه حفظ منافع اسلامى و ملى مردم ما کوشا باشد و از آثار ننگ کاپیتولاسیون تحمیلى (مصونیت قضایى مستشاران نظامى آمریکا) براى همیشه خود را پاک گرداند، در این مرحله حساس انقلاب که ملت مسلمان ایران خود را براى بزرگترین استقبال تاریخى از رهبر انقلاب اسلامى خود آماده می‌کند تا با ادامة رهبرى قاطع معظم له از نزدیک و همت شما برادران ارتشى و سایر اقشار ملت به نوسازى کشور پرداخته و ملت محروم را از وضع موجود نجات دهد، و بالاخره در این زمان که ملت به حکم وظیفة شرعى و فرمان رهبر بزرگوارش ارتش را از خویش و خود را از ارتش جدا نمی‌بیند و از ارتشیان آزاده با آغوش باز استقبال می‌کند مشاهده می‌شود که دولت غیر قانونى و ضد ملى کنونى شما را همچون گذشته وسیلة ارعاب و تهدید و کشتار مردم قرار داده و حتى به دست برخى از مزدوران و فریب خوردگان به اسم شما برادران، فرودگاه‌‌‌هاى کشور را بسته و مانع تشریف فرمایى رهبر انقلاب اسلامى ایران گشته و به وسیله مزدوران خود مردمى را که در حال تدارک استقبال بودند، به گلوله بستند و عده‌اى را کشتند تا از این راه

ناوبری کتاب