صفحه ۱۲۶۴

گفتگوى سه تن از مستشرقین فرانسوی، انگلیسى و ایتالیایى با آیت‌الله منتظرى پیرامون حکومت اسلامیروزنامه کیهان، 2810 57. تاریخ 2810 1357 -

سه تن از مسشرقین فرانسوی، انگلیسى و ایتالیایى اخیراً در مصاحبه‌اى با حضرت آیت‌الله حسینعلى منتظرى پرسش‌هایى را پیرامون حکومت اسلامى و نظرگاههاى اسلام در امور سیاسى و اجتماعى مطرح کرده‌اند. متن این گفت وگو به شرح زیر است:

س: انقلاب موجود ایران آیا تنها جنبه مذهبى دارد یا اینکه یک انقلاب سیاسى می‌‌‌‌‌‌باشد و هدفش سرنگونى رژیم موجود و روى کار آمدن یک حکومت اسلامى است؟

آیت‌الله منتظری: اصولاً در اسلام جنبه‌‌هاى مذهبى از سیاسى و مسایل اجتماعى جدا نیست و اسلام در عین توجه به مسائل معنوى و اخلاق کاملاً به مسائل اقتصادى و سیاسى توجه کرده است. از این رو مسأله حکومت و اراده مردم از مسایل مهم آن است. قرآن کریم حق حاکمیت را در مرحلة نخست مختص خداوند و سپس انبیاء و فرستادگانش دانسته است و بعد به ائمة اطهار علیهم السلام محول شده و در زمان کنونى با مراعات ضوابط چهارگانه ذیل از بین مردم باید رهبران حکومت‌‌ها انتخاب شوند: 1ـ اجتهاد یعنى تخصص و شناخت مسائل اسلامى . 2ـ عدالت در عمل و اجراى دستورات اسلامى . 3ـ آگاهى کامل به مسایل و سیاست‌‌هاى روز. 4ـ شجاعت موضع گیرى قاطع در برابر دشمنان اسلام.

بنابراین هدف جمهورى اسلامى ایران تبدیل رژیم موجود که اساساً مخالف اسلام است به یک رژیمى صددرصد اسلامى و بر اساس ضوابط و قرآن و سنت پیامبر و ائمه اطهار(ع) و منطبق با شرایط پیشرفته عصر خود باشد.

س: در اتوبوس از کسى شنیدم می‌‌‌‌‌‌گفت ما می‌‌‌‌‌‌خواهیم این شاه را ببریم و یک شاه دیگرى که آیت‌الله خمینى باشد روى کار بیاوریم. ممکن است در این باره توضیح بفرمائید؟

آیت‌الله منتظری: مسأله این نیست که آیت‌الله خمینى بخواهند شاه شوند بلکه بر این اساس است که شاهى که در رأس قرار دارد از درون پوسیده شده و پس از سالها ظلم و جنایت و زندانى کردن و کشتن علما و دانشمندان و رجال سیاسى و غیره دیگر هیچ پایگاه مردمى برایش نمانده

ناوبری کتاب