صفحه ۱۲۵۷

گزارش خبرگزارى فرانسه از بیروت و مصاحبه آیت‌الله منتظرى با روزنامه النهارروزشمار انقلاب اسلامی، ج 10، ص 141، به نقل از بولتن خبرگزارى پارس(محرمانه)، ش 294.

خبرگزارى فرانسه امروز از بیروت گزارش داد که آیت‌الله حسینعلى منتظرى از رهبران کشورهاى عرب دعوت کرده است تا از حوادث ایران درس بگیرند و ببینند چگونه یک ملت قادر است علیه یک رژیم اختناق آور قد برافرازد. آیت‌الله منتظرى در مصاحبه با روزنامه النهار خاطرنشان کرد که ملت ایران از آرمان فلسطین حمایت خواهد کرد و براى آزادى بیت‌المقدس و سرزمینهاى اشغالى اعراب تلاش می‌کند. آیت‌الله منتظرى که دردمشق به سر می‌برد یکى از اشتباهات شاه را همکارى با صیهونیستها برشمرد و گفت شاه نفت ایران را به اسرائیل اشغالگر می‌داد. آیت‌الله منتظرى همچنین در مصاحبه با روزنامه السفیر تأکید کرد که مخالفان مذهبى ایران از انقلاب مردم اریتره، مسلمانان فیلیپین، سیاهان افریقا و جنبشهاى آزادیبخش در جهان حمایت می‌کند. آیت‌الله منتظرى در پایان از قطع صدور نفت ایران به اسرائیل، پس از سقوط شاه، خبر داد و درباره رفتار با مسیحیان در ایران گفت این اقلیت چنانچه ما را محترم شمارد مورد احترام ما خواهد بود. ما می‌خواهیم نه تحت آزار باشیم و نه به کسى آزار برسانیم. (س ش489)

ناوبری کتاب