صفحه ۱۲۵۳

روایت آیت‌الله منتظرى از سفر به سوریه و عراق در مسیر بازگشت از فرانسهآیت الله منتظری، خاطرات، ج1، ص 423 ـ 422.

تاریخ: 6101357

"ما مى‌خواستیم سوریه و عراق هم برویم، آقاى حاج شیخ محمدعلى‌‌هادى کار رفتن به سوریه را درست کرد و بنا شد به سوریه برویم و بعد اقداماتى بشود که به عراق هم برویم که آن هم انجام شد؛ بالاخره ما حرکت کردیم، چند روز سوریه بودیم چند روز هم عراق و بعد از آنجا آمدیم به ایران، در کرمانشاه و قصرشیرین و همه شهرهاى بین راه از ما استقبالهاى شگفت انگیزى مى‌کردند و اصرار داشتند که ما آنجاها بمانیم، ولى ما با عجله مى‌آمدیم تا به تهران برسیم.

س: حضرتعالى در پاریس چند روز ماندید؟ در عراق و سوریه هم آیا با مراجع و دیگران ملاقاتى داشتید؟

ج: در پاریس هفت هشت روز بیشتر نماندیم، بعد آمدیم سوریه، در سوریه من یک مصاحبه مطبوعاتى کردم که از خبرگزاریهاى مختلف شرکت داشتند، آقاى آسیدصادق شیرازى نوه مرحوم آیت‌الله حاج سید عبدالله طاهرى شیرازى مترجم ما بود، و بعد همه روزنامه‌‌ها به عنوان سخنگوى آیت‌الله خمینى مصاحبه مرا پخش کرده بودند، بعد تازه مسئولین سوریه فهمیده بودند که من در سوریه هستم و مقامات امنیتى خواسته بودند که با من صحبت کنند و آدرس اداره امن را داده بودند و خواسته بودند که من به آنجا بروم ولى من همان روز خاک سوریه را ترک کردم.

س: لطفا جزئیات بیشترى راجع به بازگشت خود از پاریس و چگونگى استقبال مردم در بین راه، و همچنین از مرحوم محمد که به هنگام بازگشت همراه شما بود بفرمایید.

ج: این از مواردى است که من خیلى تاسف مى‌خورم که چرا آن زمان فرصت بیشترى نداشتم که از آن مسافرت استفاده بیشترى ببریم، هنگامى که مى‌خواستیم از پاریس برگردیم به امام گفتم اجازه بدهید محمد را همراه خودمان ببریم، امام قبول کردند؛ از کارهاى محمد در آنجا این بود که با آقاى دکتر‌‌هادى و گاهى آقاى فردوسى پور صحبتهاى امام را ضبط مى‌کردند و با تلفن به شهرهاى مختلف ایران و جاهاى دیگر منتقل مى‌کردند، دکتر یزدى مترجم انگلیسى بود و آقاى‌‌هادى مترجم عربى، بعد ما با محمد آمدیم سوریه، در سوریه با آقاى جلال الدین فارسى تماس گرفتیم و چند روزى که آنجا بودیم با ایشان به جاهاى مختلف مى‌رفتیم ـچون تا

ناوبری کتاب