صفحه ۱۲۵۲

گزارش خبر
به:312آیت الله منتظری، خاطرات، ج3، ص920. تاریخ:131057 از:21هـ شماره:13082/21 هـ منبع تاریخ رسیدن خبر به منبع 11057 موضوع: حسینعلى منتظرى

طى یک سال گذشته در بین طرفداران خمینى ضمن بحث و گفتگو درباره اینکه پس از خمینى چه کسى مى‌تواند جانشین وى و راه او را دنبال نماید نام اشخاصى از جمله سید صادق روحانى، صدوقى یزدى، شیخ حسینعلى منتظرى و یا آیت‌الله طالقانى بر سر زبانها بوده لیکن پس از آزادى منتظرى و طالقانى و انتشار نامه‌هایى که خمینى به عنوان آنان نوشته روى این دونفر بیشتر بحث و اخیرا که منتظرى به مسافرت خارج به منظور ملاقات با خمینى رفته این مسئله از یک طرف و از طرف دیگر ناراحتى سید صادق روحانى که چرا خمینى نامه‌اى به عنوان وى ننوشته موجب گردیده که نتیجه‌گیرى شود که شخص منحصر به فردى که جانشین خمینى خواهد شد منتظرى مى‌باشد به خصوص که پس از آزادى او و اقامت در حوزه علمیه قم درصدد پرداخت وجوهى به عنوان شهریه مى‌باشد و چه بسا با کمک گرفتن از خمینى و طرفداران او پس از مراجعت از فرانسه اقدام به پرداخت شهریه و ایجاد زمینه مساعدى براى گسترش فعالیتهاى خود با پیروى از راه خمینى برآید.

نظریه شنبه ـ منتظرى قبل از مسافرت به فرانسه پولهایى پرداخت نموده و اصولا چون ساکن حوزه علمیه است بهتر مى‌تواند نظریات خمینى را پیاده نماید.

نظریه سه شنبه ـ اخیرا آیت‌الله شریعتمدارى و سایر آیات روى منتظرى حساسیت و حتى از آزادى عملى که به وى داده شده اظهار نگرانى نموده‌اند. کیاوشى آقاى نهرایى به تعداد نفرات تکثیر و ضمیمه پرونده‌هاى مربوطه نمایید. 71057 ـ امضاء (س ش486)

ناوبری کتاب