صفحه ۱۲۴۹

گزارش خبر
به: 334سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 19، ص327. تاریخ:21057 از: بغداد شماره: 476

بنا به گزارش شخص مندرج در 460 ـ 25/9 اخیراً خمینى در پیامى که روى نوار ضبط و به عنوان شیخ غلامحسین انصارى در نجف فرستاده اظهار داشته وقت من کم است و در حال حاضر دچار ضعف شده‌ام شما باید به مردم ابلاغ کنید تا پیروزى نهائى مبارزه کنند و همانطور که مسلمانان هند به پا خاستند و جمهورى اسلامى پاکستان را به وجود آوردند مردم ایران هم باید در این راه تلاش نمایند شما بین مردم شایع کنید دولت ایران سربازان اسرائیلى را اجیر کرده تا از چاه‌‌هاى نفت و پالایشگاهها حفاظت کنند خمینى افزوده چند روز پیش یکى از مقامات فرانسه به من مراجعه کرد و گفت اگر قصد دارید در کشور ما بمانید نباید علیه ایران فعالیت کنید منبع فوق الذکر اضافه می‌نماید نوارى را که حاوى این پیام است در اختیار یکى از آشنایانش می‌باشد تا اینجا شنیده و بقیه را نتوانسته است گوش دهد ضمناً منتظرى نیز در همین نوار پیامى براى طرفداران خمینى فرستاده است

تیزهوش
رئیس نمایندگى
بررسی/خبر براى بولتن تهیه فرمائید. فلک فرسا 21057 در بولتن مورخ 21057 درج شده روى پرونده 67908 بایگانى شود. 4/10

ناوبری کتاب