صفحه ۱۲۴۸

3) دولت نظامى ازهارى و هر دولت دیگرى به هر نحو شکل بگیرد غیر قانونى است.

4) امراى ارتش و افسران و درجه داران و سربازان که ارتش ملت‌اند لازم است به ملت بپیوندند و به هیچ وجه از شاه مخلوع و رژیم مردود اطاعت و جانبدارى نکنند و تمام نیروى خود را براى برآوردن خواست‌‌هاى ملت بسیج نمایند.

5) کلیة استانداران و فرمانداران و بخشداران و رؤساى دوایر که خدمتگزاران ملت‌اند لازم است به ملت پیوسته، از دولت غیر قانونى اطاعت نکنند.

6) دولت‌‌هاى خارجى توجه داشته باشند که شاه و دولت او از نظر ملت ایران غیر قانونى و غاصب می‌باشند و هر گونه همکارى و پشتیبانى از شاه نقض حقوق بشر و دشمنى با ملت ایران است و هر نوع قرارداد سیاسى ـ نظامى و اقتصادى و فرهنگى و غیر آن، با دولت او از نظر ملت ایران ارزش و اعتبار قانونى نخواهد داشت.

مسلم ملکوتى ـ حسین نورى ـ محمد شاه‌آبادى ـ مهدى حسینى روحانى ـ حسینعلى منتظری"در پاریس بودیم که از ایران زنگ زدند که بناست جمعى از علما اعلامیه بدهند و شاه را از سلطنت خلع بکنند و از آنجا تلفنى امضاى مرا هم گرفتند"، آیت الله منتظری، خاطرات، ج1، ص420. ـ ابوالفضل النجفى الخونسارى ـ سید اسدالله مدنى ـ مصلحى اراکى ـ على احمدى میانجى ـ‌‌هاشم تقریرى ـ محمد حسین مسجد جامعى ـ حسین راستى کاشانى ـ محمد محمدى گیلانى ـ ابوطالب تجلیل ـ محسن دوزدوزانى ـ محمد مهدى ربانى ـ عباس محفوظى ـ محمد مومن ـ مرتضى بنى فضل ـ رضا استادى ـ سید ابوالفضل موسوى ـ سید حسین برقعى ـ حسن تهرانى ـ احمد آذرى قمى ـ سید حسن طاهرى خرم آبادى ـ محمد فاضل ـ محمد یزدى ـ محسن حرم پناهى ـ محمد على شرعى ـ على مشکینى ـ احمد جنتى ـ سید یوسف مدنى تبریزى (س ش483)

ناوبری کتاب