صفحه ۱۲۳۸

آیت‌الله منتظرى براى دیدار با رهبر انقلاب وارد پاریس شدتقویم تاریخ انقلاب اسلامى ایران، ج 1، ص 203، به نقل از خبرگزارى فرانسه.

تاریخ:2791357

امروز (2791357) آیت‌الله حسینعلى منتظری یکى از رهبران شیعیان ایران از تهران وارد پاریس شد. وى در یک کنفرانس مطبوعاتى اظهار داشت که اعتصاب و مخالفت با رژیم شاه، به علت اعتقاد عمیق مردم به اینکه این رژیم باید پایان پذیرد، ادامه و گسترش خواهد یافت. ملت ایران نسبت به این رژیم اعتماد ندارد و نخواهد پذیرفت که شاه حتى بدون قدرت، بر تخت باقى باشد و حتى نخواهد پذیرفت که پسرش جانشین او شود. ملت ایران خواهان رژیم و دولتى زیر نظر آیت‌الله خمینى هستند".

در این شرایط با توجه به سفر آیت‌الله منتظرى به پاریس، امروز (2891357) در اخبار رویتر در این ارتباط آمده بود: روزشمار انقلاب اسلامی، ج 8، ص 466، به نقل از بولتن خبرگزارى فارس(محرمانه)، ش 274.

"... آیت‌الله حسینعلى منتظرى یکى از رهبران شیعه ایرانى براى گفتگو با آیت‌الله خمینی، ‌رهبر تبعیدى مخالفین شاه وارد پاریس شد. آیت‌الله منتظرى که 56 سال دارد با استقبال گروهى از مردم که دسته‌هاى گل به همراه داشتند و خواستار ایجاد جمهورى اسلامى در ایران بودند و فریاد می‌زدند "الله اکبر" روبه رو شدند. منتظرى که مردى تکیده و کوچک اندام به نظر می‌آید، به گزارشگران گفت که در زندان‌هاى ایران زیر شکنجه بوده است. وى در ماه اکتبر پس از گذراندن سه سال از محکومت ده ساله خود، از زندان آزاد شد. وى گفت اکثریت مطلق مردم ایران خواستار رژیمى تحت نظارت آیت‌الله خمینى هستند..."

در همین ارتباط، خبرگزارى فرانسه نیز گزارش داد: ـ همان. "اواخر آذرماه57، آیت‌الله منتظرى براى دیدار با امام خمینى و مشورت با معظم له در مورد اوضاع ایران و بررسى موقعیت انقلاب، عازم پاریس گردید که به گفتة ناظران عینی، مورد استقبال شدید و شورانگیز ایرانیان مقیم فرانسه و سایر آزادیخواهان آن دیار قرار گرفت. در این ملاقات تاریخی، آیت‌الله منتظرى از اوضاع ایران براى امام که او را نزدیک به دوازده سال ندیده بود مطالب را بازگو می‌کند و امام هم دستورالعمل‌هاى لازم را جهت ادامة مبارزه علیه طاغوت زمان و چگونگى تشکیل واحدهاى اداره کنندة مردم به او می‌دهد. از جمله امام تشکیل شوراى محلی، شهری، روستایى و. . . را به آیت‌الله منتظرى پیشنهاد و اصرار می‌کند که مردم به کارها و دردهاى خودشان برسند. در این سفر، آیت‌الله منتظرى در مصاحبه و گفتگوهایى شرکت می‌کند. در دیار و گفتگویى که با حسنین هیکل، روزنامه نگار و نویسندة مشهور مصرى داشت، مصائب ملت ایران و ویژگی‌هاى انقلاب اسلامى را تشریح می‌کند. همچنین به مناسبت سالروز تولد حضرت مسیح بن مریم، پیام بسیار مهمى از پاریس و به وسیلة وسایل ارتباط جمعى فرانسه ـ مطبوعات ـ براى مسیحیان جهان فرستاد که مورد توجه قرار گرفته بود"، فقیه عالیقدر، ج1، ص200.

ناوبری کتاب