صفحه ۱۲۲۸

گزارش خبر
به: 316 انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 17، ص556. تاریخ: 25957 از: 1هـ1 شماره: 4877/هـ

موضوع: غلامعلى بهمن زیارى فرزند مهدیقلى شغل طلبه

ساعت 1430 روز10957 مامورین مربوطه شخصى بنام غلامعلى بهمن زیارى فرزند مهدیقلى اهل چادگان فریدن اصفهان شغل طلبه که داراى ساک و کیف دستى بوده و به مسجد جامع شاهى مراجعه نموده بود مظنون به شهربانى دلالت با بررسى که به عمل آمده نامبرده داراى اوراق مضره بشرح زیر: 1ـ اعلامیه ممهور شده شریعتمدارى مرعشی، گلپایگانى 2ـ برگ اعلامیه مصاحبه خمینى با رادیو تلویزیون اطریش دو برگ اعلامیه خمینى باز والنازعات 29857 پیام آیت‌الله منتظرى به اساتید دانشگاهیانسند شماره444. متن پیام‌خمینى به طالقانى و منتظریسند شماره435. اعلامیه جمعى از روحانیون تهران تحت عنوان تشکر و تقدیر اعلامیه خمینى بمناسبت فرارسیدن ماه محرم ماه حماسه ‌جزوه 9 برگى دو تجلیل از جنبش مسلمانان مبارز، نشریه و ضمیمه مکتب و جهاد، نبرد با تثلیث، استبداد، استعمار شرط وصول به جامعه آزاد توحیدى است امام خمینى کمال مطلوب ما ایجاد یک دولت و حکومت اسلامى است تکثیر از خواستاران حکومت اسلامی، جزوه شش برگى خود کم بینى و مطلق بینى و تاثیر آن در جهت گیریها، دستورات تهیه مواد آتش‌زا (کوکتل مولوتف، مخلوط‌‌هاى بنزین و صابون، ساختن مواد آتش زایى تقریبا شبیه ناپلم شعله زائى شیمیائى براى مشتعل ساختن ناپالم و مولوتف مخلوط‌هاى ‌پودرى شکل و غیره تکثیر از والنازعات جزوه رسالة الامام فى تکوین الانسان تحقیق السید الوسوى قمى حاوى راه خمینی، هدف و غیره که در وسط آن عکس خمینى و جواب تلگراف از طرف دانشجویان مندرج در 41 صفحه یک برگ نامه بخط مشارالیه که اسامى چند تن از اهالى شاهى در آن قید بوده و تعدادى کتب بدست آمده که در این مورد پرونده‌اى تشکیل و طى شماره 2619/3 ـ 10957 به دادسرا اعزام که بلافاصله با قید آزاد گردید.

ناوبری کتاب