صفحه ۱۲۲۷

تلفنگرام
به: 312 انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 20، ص314. تاریخ: 24957 از: 20هـ12 شماره: 782 موضوع: تجمع در کوهستان شمال تهران

از صبح روز 24957 بتدریج حدود 20000 نفر از جوانان دانشجویان در دسته‌‌هاى 10 تا 20 نفرى در کوهستان‌‌هاى شمالى تهران از درکه به بالا دست به کوهنوردى زده و ضمن آن سرود خوانده و الله اکبر می‌گویند ضمناً از درکه به بالا کلیه مغازه‌ها پرچم سیاه زده و در روى آنان با سنجاق عکس خمینى را الصاق نموده‌اند و شعار‌‌هاى متعددى بشرح زیر بدر و دیوار نوشته شده:

تعبیر خواب ساواک ـ منصور نوکر کمر بسته کارتر ـ کارتر خواب نما کرده نه آیت‌الله قمى ـ درود به مجاهدین مسلمان ـ آیت‌الله طالقانى ـ منتظرى ـ سعیدى و غفارى ـ مرگ بر ساواک ـ مرگ بر منصور ـ دروازه تمدن با قتل تمام مردم و اعلامیه دست نویس آیت‌الله قمى دایر به تکذیب خواب نما شدن او و قطعنامه روز‌‌هاى تاسوعا و عاشورا در معرض دید مردم قرار داده شده و اعلامیه‌اى به زبان‌‌هاى انگلیسى و فارسى از سوى دانشجویان دانشگاه درباره وقایع اخیر، پیام لشکر خمینى در مورد رفراندوم مردم و اعلامیه‌هاى چریک‌هاى فدائیان خلق پخش شده است.

در پایان تا ساعت 1030 روز 24957 در بهشت زهرا اتفاق قابل عرضى رخ نداده است.

رئیس پرنیانفر
گیرنده فرماندارى نظامى و حومه ـ از طریق ساواک تهران اعلام شده است. (س ش474)

ناوبری کتاب