صفحه ۱۲۲۵

بطورى که کسب اطلاع شده آیت‌الله گلپایگانى و شریعتمدارى در باطن با تشکیل چنین مجلسى (از لحاظ احتمال بروز حوادث ناگوار) نظر موافق ابراز ننموده‌اند.

6- ساعت 2300 شب گذشته در خیابان آذر قم عده‌اى از متظاهرین با یکى از درجه‌داران ژاندارمرى برخورد و ضمن کندن لباس درجه‌دار مزبور به سر و صورت وى ضرباتى ایراد و با اقداماتى که به عمل آمده نجات یافته و تحت درمان قرار گرفته است.

استحضارا معروض
باصرى نیا
گوینده: تهرانی گیرنده: آبائی ساعت:1130 (س ش473)

ناوبری کتاب