صفحه ۱۲۲۲

مأمورین بدتر از مغول، محفوظ نماندند. داروخانه‌ها به آتش کشیده شد و بیمارستانها مورد هجوم واقع شد و حتى مردمى که براى اهداى خون رفته بودند، در بیمارستان و اطراف آن به شهادت رسیدند. خانه پزشکان مسلمان و متعهد را به گلوله بسته، به نحوى که در این دو شهر صدها کشته و هزاران مجروح به جاى مانده. "افزون بر چهل روز از آزادى آیت‌الله منتظرى نگذشته بود که زادگاه وى ـ نجف‌آباد ـ مورد تهاجم سخت و افتضاح‌آفرین نیروهاى غارتگر و جنایتکار رژیم خون‌آشام پهلوى قرار گرفت ـ تهاجمى که به غارت فراوان اموال مردم، تخریب شهر و شهادت بیش از پنجاه نفر زن و مرد، پیر و جوان، و به رخمى گشتن نزدیک به دویست نفر از مردم انجامید. فرداى عاشوراى سال 99، عمال مزدورانه رژیم جنایت پیشة شاه مخلوع طبق یک طرح از پیش تهیه شده یورش غارتگرانه و کشتار کننده را به نجف‌آباد آغاز کردند و دور روز همة هستى مردم را اعم از جان و مال بر خویشتن مباح دانستند و آن چنان بلایى بر سر این شهر که پروردة فعالیت‌هاى شبانه‌روزى آیت‌الله منتظرى بود آوردند که یزید بن معاویه پس از عاشوراى سال 61 بر مردم مدینه نیاورد. حضرت آیت‌الله منتظرى براى بررسى و بازدید از آثار این فاجعة دردناک تاریخى که شهرى را یکپارچه به عزا نشاند، شبانه عازم آن شهر شد و قسمتهاى مختلف آسیب دیدة نجف‌آباد را مورد بازدید و بررسى قرار داد و از این طریق توانست مصائب منطقه را براى همگان آشکار نماید"، فقیه عالیقدر، ج1، ص200 ـ 199.

آرى این است معنى حفظ امنیت و نگاهدارى از اموال و نفوس مردم، ولى رژیم ایران باید بداند که با این گونه حملات وحشیانه نمی‌تواند ملت متعهد را از انجام وظایف شرعیه باز دارد. ملت رشد و آگاهى پیدا کرده و به وظایف خود آشنا شده است و براى نیل به پیروزى نهایى از هیچگونه فداکارى دریغ نخواهد کرد و از تهدیدات رژیم پوشالى نمی‌هراسد. به اعتصابات خود ادامه خواهد داد و مخصوصاً کارگران و کارمندان صنعت نفت که حیات اقتصادى ملت ایران در اختیار آنها است با کمال شجاعت و شهامت، از دستور رهبر عالیقدر جهان اسلام، مبنى بر ادامة اعتصابات، پیروى خواهند کرد.

اینجانب ضمن تسلیت به برادران و خواهران داغدیده و مصیبت زده، مراتب تأسف عمیق و همدردى خود را به عموم ملت مسلمان ایران، به ویژه مردم اصفهان و حومه و نجف‌آباد، اظهار داشته و به پیروى از رهبر نهضت، روز دوشنبه هفدهم محرم را روز عزا و تعطیل عمومى اعلام می‌دارد و بدین وسیله از تمام ملت‌‌هاى مسلمان و آزادیخواه جهان و مجامع حقوقى و بین‌المللى استمداد کرده و صداى مظلومیت ملت مسلمان ایران را به گوش آنها می‌رسانم و پشتیبانى آنها را از جنبش اسلامى ایران که الگویى براى سایر کشور‌‌هاى اسلامى منطقه و ملل آزادیخواه جهان در آمده، تقاضا دارم. به امید پیروزى نهایى در سایة صبر و استقامت.

حسینعلى منتظرى
جمعه 14/ محرم/ 1399قم
(س ش471)

ناوبری کتاب