صفحه ۱۲۱۵

متن تلگرام جمعى از فضلا و استادان حوزة علمیة قم به رییس جمهور فرانسهاسناد انقلاب اسلامی، ج3، ص479.

تاریخ: 1891357این تلگراف در روزنامه کیهان درتاریخ 1181357، درج شده است.
به نام خدا

حضرت والرى ژیسکاردستن، ریاست جمهورى فرانسه

با تقدیم احترامات فائقه حضرت مستطاب آیت‌الله العظمى آقاى خمینى دام ظله العالى رهبر و قائد عظیم‌الشأن 35 میلیون ملت مسلمان ایران می‌باشند.احترام به معظم له، احترام به ملت ایران و هرگونه اخطار به ساحت مقدس ایشان در واقع توهینى به ملت ایران است. روابط حسنة شما باید بر پایة ملت ایران باشد نه با دولتى که سر نیزه به دست از مردم فاصله گرفته و هیچگونه پایگاهى در میان مردم ندارد و از طرف تمام اقشار ملت ایران محکوم و غیر قانونى اعلام شده است و با دیکتاتورى به ملت حکومت می‌کند.

دولت فرانسه باید طرفدار ملت ایران باشد نه طرفدار حکومت دژخیم و ضد مردمی.

ابوالفضل النجفى الخوانسارى ـ سید حسین برقعى ـ على مشکینى ـ غلامحسین حقانى ـ الاحقر محمد شاه آبادى عفى عنه ـ صادق خلخالى ـ محسن حرم پناهى ـ مهدى الحسینى الروحانى ـ على اکبر مسعودى ـ حسن تهرانى ـ سید یوسف مدنى تبریزى ـ ابوطالب تجلیل ـ محمد حسین مسجد جامعى ـ محمد مهدى ربانى ـ محمد باقر طباطبایى ـ مرتضى بنى فضل ـ محمد على شرعى ـ حسینعلى منتظرى ـ رضا استادى ـ محمد مهدى گیلانى ـ سید محمد حسین کاشانى ـ محمد یزدى ـ ابوالحسن مصلحى ـ حسین راستى کاشانى ـ سید حسن طاهرى ـ احمد جنتى ـ مصطفى اعتمادى ـ یوسف صانعى ـ محمد تقى مصباح ـ ابراهیم امینى ـ عباس محفوظى ـ یحیى انصارى شیرازى ـ عبدالرسول شریعتمدارى ـ محمد مومن ـ سید موسى شبیرى زنجانى ـ سید على محقق ـ ابوالفضل مولوى ـ محسن دوزدوزانى ـ رضا توسلى ـ عبدالرحیم ربانى شیرازى ـ ابوالفضل میر محمدى ـ احمد میناچى تقدیرى ـ محمد فاضل ـ فاضل هرندى ـ فیض گیلانى ـ پایانى ـ جوادی

علما و اساتید حوزة علمیة قم
پاریس ـ تاریخ انتشار: شنبه 8/ محرم/99 برابر 18957 مطابق 9/ دسامبر/ 1978 (س ش467)

ناوبری کتاب