صفحه ۱۲۰۸

خیلى خیلى فوری تلفنگرام شماره: 427 از: پاریسسیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 15، ص326. تاریخ: 15957 به: 332 شماره: 437

آقاى اشراقى از قول منتظرى در قم اظهار نموده مسلمانان ایران به ویژه در قم و تهران در حدود چهل تا پنجاه ‌هزار کفن تهیه کرده‌اند تا جانبازى خود را در راه خداوند و امام خمینى در روز‌‌هاى تاسوعا و عاشورا به اثبات برسانند و حتى تعدادى نیز براى آقا به پاریس نامه فرستاده‌اند نامبرده اضافه کرده است که مردم در این دو روز سرنوشت خود را تعیین خواهند کرد به طورى که استنباط گردیده تعدادى از قشریون تصمیم دارند اقداماتى به شرح زیر انجام دهند.

1ـ جوان‌‌‌هاى کم سن و سال با پوشیدن کفن احساسات مردم را برانگیزند.

2ـ تعدادى اقدام به زدن قمه نموده و کفن‌ها را خون‌آلود سازند.

3ـ قبل از تاسوعا و عاشورا اخبار جعلى از جمله حرکت خمینى به ایران، اخراج و یا مرگ او منتشر سازند تا بتوانند بهتر بهره‌بردارى کنند.

4ـ موجباتى براى تحریک پلیس و مأمورین انتظامى فراهم ساخته تا خشم سربازان موجب شدت عمل بیشترى شده و موضوع را همچنان دنبال کنند.

5ـ به عنوان تشنگى روز عاشورا آب و برق را در تمام نقاط ایران قطع کنند.

6ـ از هم‌اکنون خبرنگاران و چند نفر از وکلاى دادگسترى فرانسه و انگلیس به ایران رفته‌اند تا در جریانات روز‌‌هاى تاسوعا و عاشورا قرار گیرند.

7ـ قرار است از جریانات مذکور فیلمبردارى و بعداً در تلویزیون به نمایش بگذارند.

نظریه ردیف 7: چنانچه از هم‌اکنون رعایت نظم و جلوگیرى از هر گونه لطمات مالى و جانى به عهده روحانیون واگذار و از آنها خواسته شود اعلامیه‌هائى در این زمینه منتشر سازند و به قواى انتظامى نیز آموزش لازم داده شود که نهایت صبر و شکیبایى را به عمل آورده و سعى نکنند حوادث خونینى به بار آورند، مسلماً وضع به نحو بهترى برگزار خواهد شد.

توضیح یوسف: همان‌طورى که قبلاً اعلام شده است اخطار وزارت خارجه فرانسه به نامبرده (به خمینی) جدى نبوده و دولت فرانسه از نظر رضایت دولت ایران این ژست تبلیغاتى را در رادیو و روزنامه‌ها گرفته است. نامبرده (خمینی) در مصاحبه‌اى که با رادیو فرانسه نموده اظهار داشته همچنان در پاریس خواهد ماند و به این اخطارها نیز توجهى ندارد و اقدامات

ناوبری کتاب