صفحه ۱۲۰۶

انجام مذاکره شیخ غلامحسین جمى با شخصى بنام مجتهد زاده درباره دعوت مردم به اعتصاب عمومى در روز شنبه 11957انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 17، ص457.

ساعت0830 روز 8957(2537 شاهنشاهی)، شیخ غلامحسین جمى یکى از روحانیون آبادان با شخصى بنام مجتهد زاده در اهواز بطور خصوصى مذاکره و اظهار نموده:

آیت‌الله منتظری(شیخ حسینعلى منتظری) گفته که قرار است روز شنبه11957 اعتصاب عمومى شود و کارکنان صنعت نفت هم در این اعتصاب شرکت کنند. آیت‌الله منتظرى خواسته که با علماى اهواز تماس گرفته شود و اعلامیه‌اى از جانب روحانیون اهواز به پشتیبانى از اعتصابیون صادر گردد. ضمنا چنانچه علماى اهواز چنین اعلامیه‌اى صادر نمایند، یقینا آیات ثلاثه قم، اعلامیه مذکور را تائید کرده و از پاریس هم تائیدیه خواهیم گرفت.

مجتهد زاده اظهار داشت: اگر روحانیون اهواز چنین اعلامیه‌اى بدهند، دولت متوجه خواهد شد و حتما جلوى اعتصاب را خواهد گرفت. فردا جلسه‌اى با شرکت روحانیون اهواز داریم و صحبت خواهیم کرد.

شیخ غلامحسین جمى در پاسخ گفته:

زودتر انجام دهید، چون وقت زیادى نداریم، ضمنا در شهر اهواز شایع است که خمینى روز عاشورا را روز جهاد ملى اعلام خواهد کرد و از مردم خواهد خواست که اسلحه بدست بگیرند. همچنین خمینى از کارکنان صنعت نفت خواسته است که در ایام ماه محرم اعتصاب خود را ادامه دهند. ارزیابى خبر: انجام مذاکرات صحت داشته و مطالب بالا عنوان شده است.

ناوبری کتاب