صفحه ۱۲۰۱

خبرنگار لوموند سپس در مورد جایگاه اقلیت‌ها در حکومت آتى پرسید و آیت‌الله منتظرى پاسخ داد:

"اقلیت‌هاى مذهبى تا زمانى که در جامعه اسلامى فتنه یا فسادى به وجود نیاورند و به وظایف مقرر شده از طرف حکومت اسلامى عمل کنند، حقوقشان محفوظ و به حکم اسلام طبق قوانین خودشان، با آن‌ها عمل می‌شود. آنچه ذکر شد اجمالى از حکومت اسلامى بود و تشریح ابعاد گوناگون آن به نوشتن کتابى محتاج است. مقصودم این است فریب تبلیغات رژیم را نخورید که همواره سعى دارد چهرة حکومت اسلامى را در دنیا خراب جلوه دهد، در حالى که اسلام یعنى حکومت عدل و اجراى قوانین عادلانه اسلام."

در بخش دیگرى از مصاحبه خبرنگار لوموند با اشاره به اینکه در غرب برداشت مردم از حکومت اسلامی، حکومت لیبى است، تفاوت دیدگاه‌هاى انقلاب اسلامى و آنچه در لیبى به نام اسلام اجرا می‌شود سؤال کرد و آیت‌الله منتظرى در پاسخ گفت:

"هرگز حکومت لیبى که زیر نظر یک سرهنگ ارتش اداره می‌شود، نمونه حکومت اسلامى که خواسته است، نمی‌باشد بلکه اصولاً در حکومت اسلامى باید قوانین و اجراى آن‌ها زیر نظر کارشناسان مسائل اسلامى باشد که همان علماى اسلام و مراجع هستند که علاوه بر اجتهاد و عدالت باید به شرایط سیاسى و اجتماعى زمان، کاملاً آگاه باشند، ضوابط یاد شده نقش اساسى در خط مشى و جهت‌گیرى و حکومت‌‌ها و جلوگیرى از انحراف مسیر و ظلم و تعدى به مردم دارند و هم اکنون چنین فردى حضرت آیت‌الله خمینى می‌باشد و در صورت تعدد، باید کارها زیر نظر شورایى متشکل از افراد ذکر شده اداره شود. شوراى فتوایى که شنیده‌اید، قدمى در این جهت است."

سپس آیت‌الله منتظرى در مورد پیش‌ بینى خود از اوضاع آینده کشور با وجود دولت نظامى گفت:

"آنچه می‌توانیم به طور قطع اظهار کنیم این است که اصولاً انقلاب‌هایى که از اعماق ایمان همة اقشار ملت سرچشمه می‌گیرد مانند انقلاب اسلامى ملت ایران، بزودى پیروز می‌شوند. شما ملاحظه کنید اکنون همه طبقات ملت ما در این انقلاب شریکند و همگى خواهان پیروزى آن. بنابراین وضع کنونى رژیم چون پایگاهى در بین مردم ندارد، هرگز قابل بقا نیست و لازم به تذکر است که این وحشت دولت‌هاى غربى از روى کار آمدن یک حکومت اسلامى در ایران کاملاً بی‌مورد است زیرا ما با همه کشورها و ملت‌ها روابط حسنه خواهیم داشت، به شرط آنکه شیوه‌هاى استعمار و استثمار را به کار نگیرند و اصولاً ملت مسلمان ما با استبداد و استعمار و استثمار مبارزه می‌کنند، در هر شکلى که باشد." (س ش460)

ناوبری کتاب