صفحه ۱۱۹۹

گزارش خبر
به: 334سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 8، ص481. تاریخ: 4957 از: ترکیه (آنکارا) شماره: 5825

اخیراً هشت نوع پیام و مصاحبه روح الله خمینى جهت یکى از دانشجویان منحرف ایرانى دانشگاه خاورمیانه در آنکارا ارسال شده که از روى آن جمعاً حدود چهارصد عدد و اعضاى هواداران کنفدراسیون براى احیا، پنجاه عدد تکثیر و توزیع نموده‌اند. این اعلامیه‌ها به شرح زیر می‌باشد: 1ـ مصاحبه خمینى با خبرنگار فرانس پرس. 2ـ مصاحبه خمینى با مجله المستقبل. 3ـ پیام آیت‌الله منتظرى به اساتید دانشگاه اصفهانسند شماره444. 4ـ مصاحبه خمینى با خبرنگار نیوزویک. 5ـ پیام خمینى به مناسبت روى کارآمدن دولت نظامى در ایران 6ـ پیام آیت‌الله طالقانى به خمینی. 7ـ پیام خمینى به ملت ایران جهت کمک به مسلمانان نیازمند. 8 ـ پیام خمینى به کارمندان و کارگران شرکت ملى نفت ایران. نظریه: یک نسخه از اعلامیه‌‌‌هاى مزبور با پیک تقدیم می‌گردد. زرباف رئیس نمایندگی بررسى 6957 بهره‌بردارى شود. 6957 اصل در پرونده 343311 می‌باشد. در پرونده روح الله خمینى 67908 بایگانى شود. زالتاش (س ش459)

ناوبری کتاب