صفحه ۱۱۹۷

در روند تکاملى مبارزه، دستور جدیدى صادى نماید تا بتوانند با آمادگى بیشتر به وحشی‌گری‌‌‌هاى رژیم پاسخ دهند.

پس از پایان این رفراندم بزرگ سراسرى انتظار می‌رفت دستگاه بر سر عقل آید و سرنوشت ملت را به خودشان بسپارد، اما با کمال تأسف از شب یازدهم محرم باز درندگی‌ها و قتل و غارت‌ها به صورت فجیع‌تر و شدیدترى از سر گرفته شد. مسلسل‌ها به صدا درآمد، جلادان مأمور و کولی‌‌نما‌‌هاى مزدور و روستائیان اغفال‌شدة مجبور به خیابان‌ها ریختند و با حالتى انتقام‌جویانه جان و مال و شرف مردم را به مخاطره افکندند. حتى عابرین بی‌خبر را کشتند. به بیمارستان‌ها در مشهد و شیراز و... حمله کردند دکتر و پزشکیار و بیمار را به قتل رساندند. مساجد و منازل علماء و داروخانه‌ها را به آتش کشیدند مردمى را که براى اهداى خون صف کشیده بودند به گلوله بسته، کشتند. شیشه مغازه‌ها و اتومبیل‌ها را شکستند. اموال مردم را از مغازه‌ها و خانه‌ها به غارت بردند و بسیارى از خانه‌ها و مغازه‌ها را آتش زدند و سوزاندند و در شهر‌‌هاى زیادى مانند اصفهان، نجف‌آباد، یزد، اراک، رضائیه، رشت، کاشان، تهران، آبادان، شیراز، قم با این‌گونه حرکات سبعانه خاطرة مغول را تجدید کردند. مردم را به دادن شعار‌‌هاى ضد مذهبى مجبور نمودند. از داخل هلیکوپترها ملت را به مسلسل بستند و مردم را در داخل خانه‌هاشان کشتند.نتیجه این یورش بی‌شرمانه که تحت عنوان طرفدارى از شاه ترتیب داده شده بود علاوه بر خسارت‌‌‌هاى مالى فراوان صدها کشته و هزاران زخمى بود.

آرى این است معنى رژیم شاهنشاهى که جز با سرنیزه و زور و فریب و دروغ به هیچ‌وجه قابل تحمیل بر مردم نیست و این است معنى احترام به حقوق بشر که ابرقدرت‌ها از آن دم می‌زنند.

خوشبختانه مردم دیگر رژیم فاسد و جنایات‌مآن را تحمل نمی‌کنند. نه فریب تبلیغات سراپا دروغ را می‌خورند و نه از توپ و تانک‌ها می‌هراسند. ملت ما پیرو امامى هستند که وقتى کولی‌‌‌هاى معاویه به شهر شیعه‌نشین انبار ریختند و کشتند و غارت کردند و از جمله زیور زنان غیرمسلمان را هم به غارت بردند فرمود... "اگر مسلمانى از این غم بمیرد به جا است." پیروان این على علیه‌السلام حاضرند از همه چیز خود بگذرند اما حاضر نیستند به حکومت زورگویان مستبد داخلى و خارجى تن دهند و ناظر از دست رفتن دین و دنیاى خویش باشند. بر همه مسلمانان است که به حکم وظیفه شرعى و وجدانى دفاع، روز به روز آماده‌تر شوند و به مبارزات قهرمانانه مخصوصاً به اعتصاب در کلیه مؤسسات دولتى بویژه صنعت نفت که عامل فلج‌کنندة رژیم جبار است ادامه دهند و رضاى بیشتر خداوند متعال و خشنودى اولیاء حق

ناوبری کتاب