صفحه ۱۱۹۴

به: کل سوم 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 6، ص383. تاریخ: 25857 از: قم شماره: 12352/21 ی

شخص ناشناسى روز جارى از اصفهان به اطلاع منتظرى رسانیده است علاوه بر فرهنگیان در ذوب آهن اصفهان، در پالایشگاه هم اعتصاب روى داده و در مورد بازار تهران افزوده است که قرار است بعد از عید غدیر بازار تهران باز شود. ضمناً اضافه شده که پس از واقعه دو روز قبل و جریان مدرسه صدر، حدود هشت‌هزار نفر از منبری‌ها و فرهنگیان بازداشت شده‌اند. توضیح اینکه تعطیل کسب و کار کسبه و بازاریان علاوه بر لطمه اقتصادى موجبات ناراحتى و خستگى مردم را فراهم و مراجع و پاره‌اى از روحانیون قم هم با ادامه چنین وضعى نظر موافع ندارند و از طرفى به مصلحت خودشان نمی‌بینند که پیش‌قدم و توصیه‌‌هایى براى باز کردن بازار بنمایند. اظهار نظر می‌شود که اصولاً این‌دفعه معلوم نشد بنا به خواسته چه کسى بازار تهران و به دنبال آن بازار شهرستان‌ها به حال تعطیل درآمده است.

خادمى یکى از روحانیون اصفهان ضمن تماس با گلپایگانى در مورد باز کردن بازار نظر ایشان را استعلام و گلپایگانى به طعنه به خادمى پاسخ داده: خوب است ضمن مسافرت و ملاقاتى با خمینى نظر او را در مورد بازار استفسار نماید. شریعتمدارى و عباسیآقاى عباسى داماد مرحوم آیت‌الله شریعتمداری. ضمن مذاکره پیرامون اظهار نظر گلپایگانى چنین نتیجه‌گیرى نموده‌اند که بالاخره بازاریان مردم با ادامه چنین وضعى به تنگ خواهند آمد و اضافه نموده‌اند که در هر حال امکان دارد تا شنبه بازار باز شود. استحضاراً معروض.

باصرى نیا
25/8

ناوبری کتاب